LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Spára, to je jeden velkej chyt. Dole do ní vrazíš ruce a na vršku je vytáhneš.
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
Legenda jménem Chroust, publikace o životě Vladimíra Procházky
Metodika základů lezení na umělé stěně

Závody
SP v paralezení Innsbruck (24.06)
SP Innsbruck (26.06)
Akademické mistrovství ČR (27.06)

Žebříček
Cesty:
1.Ondra 13491
2.Šindel 12506
3.Votoček 12268
Bouldry:
1.Stráník 11106
2.Volf 11103
3.Konečný 11025
Hory:
1.Groš 8164
2.Rojko 6917
3.Černý 6808

Výsledky
Olympijská kvalifikace Budapešť (20.06)
MČR obtížnost (01.06)
ČP obtížnost Praha (18.05)

Deníčky
5588 lezců
1111307 cest
Nové přelezy:
Haribol 9/9+
Projekt II 9+
Svědci Alb Xc
Geschenk 9
Herr Kules 9/9+
Der Große 9+/10-
Porcupine 9
Liebe Ohne 9
Kugelblitz 9-/9
Pravda A L 9

Stěny
HO Náchod lezecká stěna ZŠ TGM - Náchod
Lezecká stěna Polička - Polička
ZŠ Dukelská - Příbor

Prodejny
Rock Point Plzeň Americká - Plzeň
Rock Point Vaňkovka - Brno
HUDYsport - Jihlava

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Komentované návrhy usnesení pro Valnou hromadu ČHS

konanou 13. dubna 2024

Velmi si vážíme podpory od širokého spektra oddílů napříč celou republikou, která nás ujistila, že v problémech, které nás trápí, nejsme osamoceni. Snaha vyvinutá před VH je startovacím impulsem pro další činnost. Zároveň se patří konstatovat, že cca týden před Valnou hromadou (dále VH) nás kontaktoval Výkonný výbor (dále VV) a vyslechl si naše připomínky a postoje.

Dali jsme si vzájemně najevo snahu komunikovat, pojmenovávat problémy a pokusit se hledat jejich řešení. Zjistili jsme, že členové VV tento týden osobně začali kontaktovat zástupce oddílů. Rádi bychom věřili, že to není způsobeno jen nadcházející VH a tato aktivita po VH neustane.
 
Stále však přetrvává určitá obava, zda jsou postoje a hodnoty, které se snažíme reprezentovat, členy VV správně chápány. Aby byla naše budoucí spolupráce postavena na zdravých základech, vypracovali jsme finální dokument shrnující naše postoje pro následující VH. Navrhujeme cestu demokratických a transparentních principů a většího zapojení samotných oddílů do fungování ČHS. Cílem je zlepšení vztahů a komunikace napříč celou organizací a pomoc horolezecké komunitě jako celku. Proto žádáme VH o posouzení níže uvedeného dokumentu a následné zařazení návrhů do programu jednání VH. Zda budou námi navržená usnesení schválena, to již bude záležet na delegátech VH.     

Stanovy:

Krátký čas pro prostudování stanov způsobený předkladatelem znesnadňuje posouzení dokumentu a navržených změn. Necelý týden před VH navíc stále probíhají úpravy návrhů. V poslední nám známé verzi je několik zásadních bodů, které jsou sporné a nedostatečně komunikované. Stanovy jsou základním dokumentem organizace, proto musí dávat smysl jako celek. Musí být v souladu s plánovanou profesionalizací, nemohou bez patřičné hluboké diskuse měnit strukturu delegování pravomocí. A toto, dle našeho názoru, návrh předložený VV nesplňuje.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme VH následující usnesení:

    1. Valná hromada ČHS zamítá návrh na změnu stanov předložených výkonným výborem. 

Návrh investice ČHS do nemovitosti: 

Potřebu vlastních kancelářských prostor chápeme, bohužel však vnímáme v této věci absolutně nedostatečnou komunikaci ze strany VV. Uvítali bychom zdůvodnění nákupu nemovitosti, předložení několika variant v různých velikostech prostor a v různých cenových relacích. Navíc nepovažujeme za správné tento zásadní krok činit v závěru funkčního období současného VV.
 
Z tohoto důvodu navrhujeme VH následující usnesení:

    1. Valná hromada ČHS zamítá návrh plánovaný nákup nemovitosti.
    2. Valná hromada ČHS zavazuje Výkonný výbor ČHS k vypracování detailní analýzy potřeb, předložení několika možností a různě náročných finančních variant, které by měly být členům VH k posouzení předloženy s dostatečným časovým předstihem (v řádu několika měsíců).  

Zvýšení členských příspěvků:

VV již po našem vzájemném jednání deklaroval revizi tohoto bodu, nicméně v rámci prvotní opatrnosti vkládáme náš kompletní návrh usnesení. Zvýšení dětských členských příspěvků je transparentně odůvodněné podmínkami NSA. Zvýšení příspěvků za dospělé členy nebylo dostatečně vysvětleno, proto s ním nesouhlasíme.


    1. Valná hromada ČHS schvaluje zvýšení členských příspěvků v navrženém znění, tj. pro věkovou kategorii dětí a mládeže do 18 let včetně na 200 Kč ročně.
    2. Valná hromada ČHS neschvaluje zvýšení členských příspěvků pro věkovou kategorii dospělých ve věku 26 – 65 let včetně na 800 Kč ročně. 
    3. Valná hromada ČHS bere na vědomí poskytování slev pro rodiny s dětmi do 18 let v navrženém znění, tak, že k rodinné objednávce zahrnující alespoň jednu dospělou osobu a dítě/děti do 18 let bude poskytnuta sleva 20 % z celkové ceny za rodinu. Dosavadní „rodinné členství“ bude zrušeno. 
    4. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS využít zůstatkový příjem z navýšeného členství pro podporu práce s dětmi či vzdělávání instruktorů.
    5. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS promítnout schválené změny ve výši členských příspěvků a slevy pro rodiny ve vazbě na členství pro rok 2025.

Vzdělávání: 

Změny ve vzdělávacím sektoru ČHS nastaly poměrně rychle a to bez širší spolupráce s oddíly a dalšími subjekty. Finanční navýšení bylo razantní a nedostatečně vysvětlené.   
    1. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS upravit finanční náklady na vzdělávání určené k využití v rámci oddílů ČHS tak, aby výsledná cena kurzů byla nižší než obvyklá cena vzdělávacích kurzů u komerčních subjektů mimo strukturu ČHS a to při zachování odpovídajícího obsahu a výstupu. U kvalifikace RCI a HAL pak ceny nastavit proporčně k nákladům na předchozí kvalifikace. Nově nastavené náklady na vzdělávání budou předloženy do 31.8.2024.
    2. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS zajistit, aby Komise vzdělávání rozvíjela a implementovala metodické standardy do systému vzdělávání a tvorby metodických materiálů, především dopracováním metodických karet a zajistila dostupnost aktuálních informací oddílům do 31.8.2024.
    3. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS zahrnout do systému vzdělávání způsob doplňování vzdělání o novinky u již získaných kvalifikací, tedy nenechat zastarávat znalosti a dovednosti instruktorů ČHS a to do termínu 31.8.2024.
    4. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS zahrnout do systému vzdělávání požadavky na pozici lektora kurzů ČHS z důvodů možnosti transparentního rozšiřování lektorského sboru a to do termínu 31.8.2024.

Závody:

    1. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS předložit koncepci závodů v soutěžním lezení a vyčíslit finančních náklady předloženého návrhu a podporu pro pořadatele závodů v termínu do 31. 8. 2024.
    2. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS předložit systém školení rozhodčích a stavěčů za účelem zvýšení kvality jejich výstupů. Vše s důrazem na striktní dodržování pravidel soutěžního lezení v termínu do 31. 8. 2024.

Organizační struktura ČHS: 

    1. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS předložit oddílům detailně přepracovaný organizační řád s detailně rozpracovaným strukturálním návrhem organizačních jednotek (sekcí), jejich propojení a personální předpoklady včetně předpokládané finanční nákladovosti do 31.8.2024.
    2. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS vypracování detailního vymezení pravomocí, odpovědnosti a povinností Generálního sekretáře ČHS v termínu do 31.8.2024.
    3. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS vytvoření vize a následné zahájení diskuze o systému řízení a delegování kompetencí do regionů, resp. propojení „profesionální struktury ČHS“ s komunitní strukturou na lokální úrovni.
(Vysvětlení mimo usnesení: Je důležité otevřít diskusi na téma, kam až má ve struktuře ČHS zasahovat “systém centrálního řízení”. Zda chceme skutečně delegovat pravomoci do regionů? V případě že ano, pak je důležité toto dělat na demokratických základech od “spoda” a řešit kde a jak se toto ve struktuře řízení napojí na “profi” aparát. V případě, že delegovat pravomoci do regionů nepovažujeme za dobrý nápad, pak je nutné pojmenovat nedostatky současného systému a pracovat na jejich nápravě. Myšleno to je skutečně jako obecné téma směřující k diskusi o případné regionální samosprávě. Jako jednotlivý konkrétní příklad pro porozumění je pak statut CVK-OVK, kde nás tyto úvahy nutně čekají, i kdybychom neuvažovali o žádném jiném budování regionálních struktur.)
    4. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS předložení návrhu otevřených komunikačních platforem mezi ČHS a oddíly, i mezi oddíly navzájem. Včetně popisu procesů zpracování podnětů z této komunikace vzešlých v termínu do 31.8.2024
    5. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS vytvoření závazného přehledu termínů pro veškeré schvalovací procesy, a to tak, aby měly oddíly dostatek času na interní i mezioddílovou komunikaci před zaváděním procesů do praxe nebo schvalováním na jakékoliv úrovni. Pravidla budou předložena do 31.8.2024.
    6. Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru ČHS vytvoření pravidel pro předkládání návrhů usnesení pro Valné Hromady ze strany členů ČHS a to v takových termínech, aby návrhy bylo možné do jasně stanoveného termínu zařadit na program Valné hromady, bez možnosti korekce ze strany Výkonného výboru.  Pravidla budou předložena do 31.8.2024.
(Vysvětlení mimo usnesení: V současnosti má tuto pravomoc pouze VV. V případě, že není takový návrh v souladu s VV, nezbývá oddílům jiná možnost, než vkládat tyto návrhy až při zahájení VH. Což časově prodlužuje, či přímo komplikuje samotný průběh VH. Oddíly jakožto potenciální předkladatelé jsou v současnosti postaveni do znevýhodněné pozice oproti VV. )

Transparentnost rozpočtu: 

Komunikace jako taková je základním tmelícím prvkem komunit. V tomto ohledu patří otázka financí k základním stavebním kamenům transparentní komunikace a budování vzájemné důvěry. Cílem níže předkládaných usnesení je předcházet zbytečným nedorozuměním v otázkách finančních, a to jak na centrální, tak i lokální úrovni. Zároveň následné body umožní konkretizovat reálnou hodnotu finanční podpory oddílům jako takovým, nebo minimálně zhmotnit představy o těchto otázkách dle krajů, mládeže a vzdělání.


    1. Valná hromada ČHS pověřuje Výkonný výbor ČHS každoročním zveřejňováním rozpočtu v maximální možné rozpoložkované podobě. 
    2. Valná hromada ČHS pověřuje Výkonný výbor ČHS každoročním zveřejňováním dokumentu, který bude v maximální možné míře konkretizovat příjmy i výdaje dle jednotlivých krajů. 
    3. Valná hromada ČHS pověřuje Výkonný výbor ČHS každoročním zveřejňováním dokumentu, který bude v maximální možné míře konkretizovat příjmy i výdaje vynaložené na mládežnickou členskou základnu.
    4. Valná hromada ČHS pověřuje Výkonný výbor ČHS každoročním zveřejňováním dokumentu, který bude v maximální možné míře konkretizovat příjmy i výdaje na vzdělávání.

Ještě jednou děkujeme všem oddílům, které nás doposud podpořily. Předem velice děkujeme všem oddílům, které nás teprve plánují podpořit. Apelujeme na všechny oddíly, aby nerezignovaly na dění v ČHS. Ať už se s našimi návrhy ztotožňujete, či nikoli, využijte prosím svého práva spolupodílet se na chodu a směřování ČHS a vyšlete na VH svého delegáta, nebo předejte plnou moc zástupci spřátelenému oddílu.

S přáním krásného dne

za.transparentní.svaz


Kontaktní email:

za.transparentni.svaz@gmail.com


Kontaktní osoby:

David Adamský - david.adamsky@seznam.cz

David Stella - info@hosatalice.cz

Jaroslav Kupr - jaroslav.kupr@lezci.com

Kessler Jiří ASPV  - kessler@atlas.cz

Nela Kolmistrová- kolmistrova@gmail.com

Ondřej Marvánek - ondrejmarvanek@gmail.com

Eliška Sychrová - eliska.sychrova@gmail.com

za.transparentní.svaz   [úpravy] 09:59 11.04.2024Tisk 

Reklama:


Související články:

Komentáře

     
...nové příspěvkyNový komentář 

 Míra14:29:10 11.04.2024
Co je "maximální možná míra"? Kdo to bude určovat?
Míraodpovědět 
 Re: Míra16:59:02 11.04.2024
Fakticky máme případné hodnotitele dva. Revizní komisi a Valnou hromadu. Maximální možná míra má své limity, např. GDPR.
Dájaodpovědět 
  Re: Míra19:48:42 11.04.2024
Takže nebylo by lepší předefinovat "maximální možnou míru" na případy, které jsou v kolizi se zákony a nebo uzavřenými smlouvami? A zároveň si tam dát pojistku, že žádná smlouva nesmí být uzavřena s podmínkou tajnosti a k tomu ještě provést revizi současných smluv? Váš návrh je polovičatý a k ničemu, protože stačí pak uzavřít smlouvu, kde se stanoví jako podmínka utajení, a máte smůlu. To samé pak platí o financování přes externí firmy, kdy se vyvede nějaká částka ven a z ní se pak financuje zpět dovnitř, nebo třeba i dále ven, ale už je to to tajné, protože budete opět mít jen nic neříkající smlouvy a k detailům se nedostanete, protože buď budou tajné, nebo by je musela vydat externí firma, na což ale ČHS nikdy nebude mít právo.

Přijde mi, že děláte více škody, než užitku, protože Vaše požadavky jsou naivní a nic neřešící, ale do budoucna znemožní požadované řešení. Při jednání s dlouholetými profíky by podobné požadavky by měl sestavovat tým právníků, ne oddíloví nadšenci :-(
odpovědět 
   Re: Míra20:58:37 11.04.2024
Jakou pro takový návrh seženeš podporu? Zvolena byla cesta postupných kroků.
Dájaodpovědět 
   Re: Míra22:29:37 11.04.2024
Takže už teď jedeš v taktice, jak rozložit celkem rozumné řešení a znemožnit hlasování o konkrétním návrhu? Takže jako obvykle?
Kuba Turekodpovědět 
    Re: Míra23:07:16 11.04.2024
Problém vidím především v tom, že:

1. návrh je tak obecným, že není aplikovatelný, nikde není stanovena ani definována ta maximální možná míra a vždy to tedy bude sporné a nevymahatelné

2. návrh nijak neřeší situace, kdy se cokoliv zrealizuje tak, že to bude spadat pod utajení, například dovětkem ve smlouvě nebo se tam zakomponuje odměna a sdělení jakékoliv informace by vedlo k rozklíčování a porušení třeba GDPR

3. návrh neřeší uzavírání smluv a umožňuje obcházení některých zmíněných bodů z návrhu

4. Některé body dávají povinnost předkládat nebo navrhovat, ale vůbec se nezabývají následnou povinností implementovat nebo smysluplností předložených návrhů, takže vše může být splněno, ale zároveň být nepoužitelné


To bylo jen pár drobností, co mě při čtení napadlo. Problémů a nedodělků je v návrhu tolik, že tohle může ČHS vesele přijmout, aniž by to pro VV byl zásadní problém, naopak, přijmutím tohoto VV nic neztrácí, ale ukazuje dobrou vůli, už může říkat Podívejte, jak vás respektujeme a vycházíme vstříc, a zároveň už nebude možnost přijmout opravdu účinné věci, protože vždy už půjde říci, že připomínky byly nedávno akceptovány, vše se nedávno měnilo a nemá smysl se tím po tak krátké době zabývat znovu.

Takže ne, nejsem z ČHS a nerozkládám to předem, ale už při zběžném čtení tam vidím tolik nesrovnalostí, zbytečností a omylů, že považuji za škodu předložit toto a nevyužít situace a nenechat právníky vytvořit a předložit opravdu seriózní a neprůstřelný návrh se vším všudy.
odpovědět 
     Re: Míra23:23:16 11.04.2024
Takže jo, potvrdil jsi, co jsem napsal výše. Tvůj přístup vede k jedinému cíli: shodit reálný návrh několika oddílů ze stolu. Nikoliv řešit jádro pudla.

P.S.: Každý člověk přece ví, že nic na světě není ideální, a že se k ideálu jen tu a tam snažíme přiblížit.
Kuba Turekodpovědět 
     Re: Míra23:36:56 11.04.2024
Co píšeš si uvědomujeme. Má to ale trošku jiný počáteční pohled. Kdybychom měly podezření na věci, které zmiňuješ, navrhujeme odvolání VV. Stejné to je s body, které dle tebe nemají povinnost být realizovány. Ty body naznačují cestu. Obávám se, že tvůj přístup by delegáty VH odrazoval po té cestě vykročit. Dokument je kompromisem různých názorových proudů. Věříme, že v této podobě má největší šanci nalézt podporu.
Dájaodpovědět 
      Re: Politika je umění možného06:54:41 12.04.2024
Děláte to dobře, protože politika je umění možného.
Chtěl bych Vám za to poděkovat, jen vytrvat, držím vám palce.
odpovědět 
      Re: Míra10:02:09 12.04.2024
Celé usnesení mi připadá jako těžce nedomyšlený amatérismus, jehož výsledkem mohou být jedině zmatky a nejasné výklady, co se vlastně má a nemá dělat a jaký byl původní úmysl. Píšete usnesení obecně, ale zároveň je těch návrhů tolik, že by text vydal za půlku stanov. To celé vystrčíte jen dva dny před schvalováním a zároveň si stěžujete, že na stanovy vám měsíc k prostudování nestačil. Ale dva dny na zveřejnění jsou pro vás úplně v klidu. Nechte se radši za rok zvolit, tím ten svaz rozložíte nejspolehlivěji. Tohle by byla zbytečně pomalá smrt.
Juraodpovědět 
       Re: Míra10:09:10 12.04.2024
Juro i Ty, místo abys diskutoval konkrétně k věci, tak se to snažíš shodit ze stolu předem.

Mimochodem, jak dlouho předem známe změnu stanov, kterou navrhuje ČHS? Jak dlouho známe přesné změny, které VV ČHS hodlá předložit je schválení na Valné hromadě?
Kuba Turekodpovědět 
        Re: Míra10:34:14 12.04.2024
Ze stolu to může shodit jedině někdo, kdo bude na valné hromadě, a to já nejsem.
Juraodpovědět 
         Re: Míra11:32:03 12.04.2024
!předem! Je to obvyklá taktika VV ČHS.
Kuba Turekodpovědět 
       Re: Míra13:37:49 12.04.2024
Ale zase nemůžeš popřít, že z toho čiší nadšení pro věc a poctivost a očekávání dobrých úmyslů ode všech zúčastněných.
Míraodpovědět 

 stanovy00:13:27 12.04.2024
Porovnání současného a navrhovaného znění stanov zde: https://draftable.com/compare/wyiHhpJPoggc
Leonodpovědět 
 Re: stanovy07:37:34 12.04.2024
Díky za tento nástroj. Nesouhlasím se zamítnutím.
Podporaodpovědět 
  Re: stanovy08:28:15 12.04.2024
Neni to schvalitelne
Petrodpovědět 
 Re: stanovy17:03:42 12.04.2024
Za tohle opravdu díky.
Mohutnej fousatej chlapíkodpovědět 

 Návrh stanov11:06:28 12.04.2024
Nejnovější návrh stanov zní dobře ne? Co konkrétně jsou ty sporné body, které zmiňujete? Klasicky špatně je málo času před VH na diskusi nad finálním návrhem, ale nedělám si iluze, tahle bolest u většiny návrhů ať už VV nebo z pléna tu přetrvává desetiletí. Probírali jste vaše připomínky a náměty ke stanovám na diskusi VV s oddíly v Pardubicích?
(tento příspěvek se týká pouze návrhu stanov)
 Špicálodpovědět 
 Re: Návrh stanov11:33:21 12.04.2024
V Pardubicích jsme stanovy žádali, ale byli jsme odmítnuti, že se na nich ještě pracuje. Takže postup jako obvykle.
Kuba Turekodpovědět 
  Re: Návrh stanov11:56:20 12.04.2024
Kubo nelži, v Pardubicích nám slíbili, že stanovy pošlou, i když to bude ještě pracovní verze. A dva dny poté nám stanovy přišly. Možná se nejdřív zeptej holek od vás z oddílu co tam byly taky, třeba ti osvěží děravou paměť a vyléčí tě z bájné lhavosti.
Martinodpovědět 
   Re: Návrh stanov12:16:29 12.04.2024
1) Nebyly tam holky z našeho oddílu, ale jenom jedna. Druhý byl mohutnej fousatej chlapík. A třetí jsem byl já.

2) Píšu, že na setkání v Pardubicích jsme žádné změny stanov nedostali a přesto se tam o nich mluvilo. Někdo z pléna tam dokonce logicky požadoval, že by chtěl znát návrhy změn stanov dávno před tím, než se o nich bude osobně jednat na setkání oddílů.

3) Pracovní změny jsme dostali mailem až dva dny po jednání. Proč jsme tedy o nich v Pardubicích jednali? Navíc dosud není veřejně potvrzeno, jak přesně bude návrh změn stanov znít - a to se mají zítra schvalovat.

4) Všichni(?) předsedové oddílů dostali od předsedy ČHS neveřejný dopis, ve kterém jim oznamuje, co všechno bere zpět ze svých návrhů.

Nic z toho se neobjevilo na webu Horosvaz.cz, aby si o tom mohl přečíst každý člen a rozhodnout se, pro co nebo proti čemu nechá svého zástupce hlasovat na Valné hromadě.
Kuba Turekodpovědět 
    Re: Návrh stanov13:04:38 12.04.2024
Pokud si dobře pamatuju, tak v Pardubicích se debatovalo o hlavních změnách ve stanovách, proč se dělají a co se bude upravovat proti aktuální verzi. Detailní text se v Pardubicích neprezentoval a mám dojem, že by se do programu ani nevešel. Mrkni brácho na web ČHS a nevymýšlej konspirační teorie. Najdeš tam jako součást pozvánky na valnou zveřejněné obě verze stanov včetně posledních úprav a je popsané, která je která.
Martinodpovědět 
     Re: Návrh stanov23:29:16 12.04.2024
Čekám Tvoji omluvu k bodu 1) a 2). Prstě sis to vymyslel.
Kuba Turekodpovědět 
 Re: Návrh stanov13:25:41 12.04.2024
Omlouvam se ze nereaguju hned a nebude to moc hezky zpracovane, jsem na kongresu je tu chaos, mimo pc.Z Pardubic nam navrh prisel. Opripominkovali jsme ho. Co se delo netusime az vystup v buletinu, nasledne k tomu online. Tam oznameny VV zmeny. Nase odmitnuti, zase zmeny. Debata s VV a pondelni zmeny o kterych nam ani nikdo nerekl behem jednani. Zasadni problem je s tim ze profesionalizujeme, ale neni to nikde popsano. Proto pozadujeme otevrit diskusi o organizacnim radu. Deklaruje se posilovani pravomoci GS ale pondelni zmena presouva odvolavani sekci od GS na predsedu. Vv chce pravomoci od VH. Na neco co neni prokomunikovano popsano. V dokumentu jsou tim padem veci ktere nedavaji smysl jako celek. Aby se to mohlo podporit, musi to byt zpracovano dobre a to dle naseho nazoru rozhodne neni. Pravni rozbor mozna nekdo ma, nezverejneno atd. Takto se ke zmene stanov rozhodne neda pristupovat!

Dajaodpovědět 
  Re: Návrh stanov14:32:56 12.04.2024
Oproti platným stanovám má VV v nové verzi pravomocí méně, rozdíl je hlavně v tom, že jsou přesněji popsané. Úpravu ve změně jmenování jsme vysvětlovali na callu s oddíly kde jsi byl, ale možná si to už nepamatuješ. Vychází ze Zákoníku práce a manažery sekcí nejmenuje předseda, ale celý VV jako statutární orgán. Četl jsi ty stanovy vůbec, když mluvíš o předsedovi? Jmenování Generálním sekretářem by bylo v rozporu s platným zákonem. Opravdu považujete za vhodné mít ve stanovách protiprávní ustanovení?
honzaodpovědět 
   Re: Návrh stanov14:44:53 12.04.2024
Honzo tvuj koment nevnimam jako vecnou diskusi, pisu a mam tady kolem sebe zakazniky,chytas me za slovicko, pardon je tam VV. Chapu kolizi se zakonem, jak je mozne ze se to zjistilo 6 dni pred VH? A jen tato jednotlivost kdyby nic jineho, hazi diskusi o roli GS na zacatek. A to stale neni popsany zbytek aparatu, jak sem jiz zminoval. Na tyto nejasnosti nekdo pise stanovy? Jasne odpovite ze nic nejasneho neni, ale to je presne to v cem mame zasadne rozdilne nazory s VV, my to vnimame jako nevykomunikovana a nejasna profesionalizace.
Dajaodpovědět 
    Re: Návrh stanov15:52:25 12.04.2024
Třeba u stanov ČOV, které psal tým slovutných právníků a schvaloval je MOV v Lausanne se po 7 letech našla také podobná kolize. Ne všechno se dá uhlídat, jsme spíš rádi, že nás na to jedna z našich právniček upozornila před schvalováním. Stanovy před ní četli 3 jiní právníci a nevšimli si. Toto už jsou detaily, se kterými málokdo přichází do kontaktu rutinně. Ale ano, je to chyba, pardon. Jen nevím, jestli je opravdu tak zásadní, jak ji vykresluješ. Opravdu jsem od tebe slyšel minimum skutečně relevantních a věcných problémů ve stanovách, spíš mi přijde, že se chytáš nepodstatných jednotlivostí a kombinuješ je se všeobecnými prohlášeními. Co nám přišlo věcné a negativně vnímané více členy jsme se snažili upravit, přičemž pak zase kritizuješ, že děláme úpravy.
honzaodpovědět 
     Re: Návrh stanov20:44:57 12.04.2024
Honzo, kazuistika je jasná. My reagujeme na kroky VV. Mám rozebírat slovo snažit? Asi zbytečné. Od prvního dne, co jsme měli stanovy v rukách upozorňujeme na nedostatečně popsaný systém řízení. A to jsme ještě zdaleka nikdo netušil, že asi nic neexistuje, rozhodně to nikdo nepředstavil. Dneska se to už nevyřeší. V rukách to mají delegáti zítra. Snad jejich připomínky budeš vnímat méně osobně než ty moje.
Dájaodpovědět 

 stanovy vs. vzdelavani15:27:24 12.04.2024
Nemel bych moc duvod hlasovat proti stanovam, kdyby nebylo zmen v systemu a v cenach instruktorskeho vzdelavani. Za poslednich ctvrt roku jsou dva lide z meho blizkeho okoli jsou po operacich v nemocnici; mimo to se na spinalce v Motole ptaji, co se deje, ze jim tam mnohem casteji nez drive vozi mlade lidi z prazskych sten, kteri uz nebudou chodit; v Tise/Ostrove mi prijde, ze uz je slyset vrtulnik pomalu kazdy vikend... V teto situaci jde CHS smerem, ktery diky vysoke cene instruktorskych kurzu snizi dostupnost vzdelavani v horoskolach. Nasi horoskolou za tech 20 let, co se tomu venuji, prosly stovky lidi. Musim to dukladne zaklepat na drevo, ale nevim o jedinem pripadu, kdy by nasi clenove svou metodickou chybou nekomu neco zavazneho zpusobili, byli vsak bohuzel nekdy mezi postizenymi. Vzdelavani v oddilech musi byt dal podporovano / dotovano ze strany CHS, i kdyz to neni byznys. Vedle vyjednavani vyjimek a spravy skal je to jediny podstatny duvod, proc ve svazu jsme. Ocekavam tedy zitra ze strany VV zavazek, ze reviduje zmenu systemu vzdelavani - a tim nemyslim nejakou dotaci pro vstricne oddily / "garantovane" horoskoly, ale pripadne transparentnim systemem slev, ktere mohou byt omezeny na urcity pocet instruktoru podle poctu clenu oddilu. Podle toho se rozhodnu o podpore jednotlivych bodu VH.
Leonodpovědět 
 Re: stanovy vs. vzdelavani15:57:02 12.04.2024
To co se deje se vzdelanim, zavodenim atd, je zpusobeno dle naseho nazoru chybnym systemem rizeni. I kdyz zdanlive spolu s tim nesouvisi stanovy, opak je pravdou. A snazit se menit stanovy na system, ktery nevime jak bude vypadat, ale zname jeho vystupy v podobe vzdelavani, zavodeni, nedava smysl.
Dajaodpovědět 
  Re: stanovy vs. vzdelavani16:23:48 12.04.2024
A co se děje se vzděláváním a závoděním? V závodech nemáš šanci něco udělat, dokud nezabezpečíš, aby závodníci měli tréninkové podmínky srovnatelné se zahraničím a aby během závodní kariéry měli nějaký rozumný příjem. Bez toho světovou konkurenci nevychováš a talenti ti s tím přestanou, protože potřebují žít, bydlet, jíst, vydělávat. A trénovat a závodit na úrovni a zároveň chodit do práce nebo na VŠ a zabezpečit slušný život nejde. Takže na závodníka bys měl mít tak jedno až dvě mega ročně. Pokud se bavíme o závodění v ČR, tak na to fakt od ČHS nic nepotřebuješ, to tu běží celkem v pohodě. Pokud bys chtěl závodní lezení udělat populárním, potřebuješ další mega třeba jen na závodiště, protože na to tu nemáme vhodné sportoviště. Neexistuje tu stěna, kam by se ti pohodlně vešli diváci a dal se pořizovat rozumný přenos, na to potřebuješ stavět extra závodiště jako bylo SP nebo MČR. Pro lano je to ještě horší. Takže nevím, co víc bys ve sportu chtěl. Jestli chcete zábavu pro děti, udělejte si oddílové a stěnové poháry, prvoligové závody se vždy nějak spatlají, na lezení jako vrcholový sport ti je koncepce k ničemu, jako první potřebuješ sehnat prachy.

Vzdělávání - co s tím vším má společné vzdělávání od ČHS? Na stěnách jsou lidé, co mají lezení jako jeden z mnoha sportů, nějaké ČHS je nezajímá, ani neví, že existuje. To samé skály, parta chodí na stěnu, zajdou si i na skálu. 90 procent lidí žádné vzdělávání nezajímá, nezajímá je ČHS, nezajímají je kurzy. Prostě občas se někdo vymlátí v bikeparku, občas na skále. Co s tím mají co dělat kurzy od ČHS? I kdybys je dal za 1/4 ceny, tak většina na ně nepůjde, protože je to nezajímá. Žiješ v bublině, občas z ní vylez a zajdi se podívat mezi normální lidi.

Pro toho, kdo se vzdělávat chce, peníze pár korun navíc za kurz nehraje roli. A už vůbec by cena neměla hrát roli v vzdělávání instruktorů, přeci není problém přenést vyšší cenu na účastníky dalších kurzů. Jako daně z nemovitosti. Jsem majitelem tří bytů, vláda zvýší daně, ok, zvednu nájem nájemníkům. Mě je jedno, jaké ty daně jsou. Takže si nech vyškolit instruktora a pak zvedni zájemců kurzovné o 100 Kč nebo udělej za sezonu o pár kurzů víc a je klid. Fakt nechápu, co pořád řešíte.
odpovědět 
   Re: stanovy vs. vzdelavani17:03:44 12.04.2024
Konečně příspěvek, který v každém odstavci přesně popisuje realitu.
Jirkaodpovědět 
    Re: stanovy vs. vzdelavani17:14:26 21.04.2024
U toho závodění bych to viděl tak, že kdyby odpovědné osoby které za to navíc berou prachy, dělaly svou práci pořádně, tak by se asi závodníkům vedlo lépe. Pokud to ale nefunguje tak, jak to nefunguje a povinnosti jsou jen na straně závodníků ( a občas se zdá, že jen některých), tak je to dost na pikachu a ani to nejlepší nemůžou vozit výsledky na úrovni svého maxima. Rodiče to zaplatí, ale už i ta dečka vnímají, že občas je to jen drahý výlet, na kterém se není kde ubytovat a před závodem naprosto schází čas na regeneraci po náročném cestování. Jestli toto dělají profi trenéři, tak to radši dejme amatérům a nadšencům. Možná to bude organizačně i lepší a určitě to nebude stát tolik, jako ti profíci.
Kašpárek odpovědět 
     Láska k týmu08:54:03 22.04.2024
No jo :-) A nezapomeň k tomu připsat více méně povinné společné mnohahodinové cestování v dodávce, kde několik pubošů a pubošek v jedné dodávce je fakt mňamina, zejména když se někteří nesnáší. A sám jen s trenérem, aby sis mohl vše zorganizovat a zařídit podle potřeby, moc jet nemůžeš. A nebo můžeš, ale opět si vše zaplatíš sám a ještě na tebe koukají skrz prsty jako na asociála, který nepodporuje týmového ducha. To samé platí i o zahraničních represoustředěních. Už to tu zaznělo mnohokrát - mnozí repre považují za zábavné výlety pro pár dětí, ale to je asi tak vše. Vyjedeme, bude zábava, užijeme si, třeba padne i nějaký ten bodík, není důležité umístit se, ale pobavit (se). Ať žije česká repere.
odpovědět 
      Re: Láska k týmu11:06:19 24.04.2024
To jako má repre hradit každému svoje auto? Lezení není golf či tenis, se s tím smiř. A jestli se jednotlivec nesnáší s ostatními, je to jeho problém a hlavně překážka v kariéře. V každém sportu se nejlíp trénuje ve skupině, to má nejlepší výsledky. Jednotlivec nemá zpětnou vazbu, nic neokouká, hůř se motivuje a paradoxně je pod větším tlakem.
odpovědět 
       Re: Láska k týmu12:18:02 24.04.2024
Píšeš nesmysly. Od začátku až do konce. Lezení/boulder je čistě individuální sport a tam ani nemáš co okoukávat. A ne, lezení s účastníky zájezdu fakt motivující není. Naopak. Proč si myslíš, že svaz musel svoje soustředění a tréninkové výjezdy udělat jako povinné? Protože ti nejlepší na to kašlali, je to pro ně ztráta času, ne přínos. A doprava? Když ČHS neumí zajistit důstojné podmínky pro návštěvu zahraničních závodů, tak co s tím chceš dělat? A že se jednotlivec nesnáší s ostatními, takže je to jeho chyba a jeho problém? Opět jsi mimo. Všimni si, kamarádské partičky opět tvoří ti méně schopní. Pokud někoho schopného přiměješ k názoru, že raději nejet, než tohle, tak kdo na tom tratí? Ten závodník ne, ten si zajede se svojí partou na skály, nebo jiné závody. Proč si myslíš, že ČHS zakazuje závodníkům účast na zahraničních závodech, pokud kolidují se soustředěním? Protože ti lepší by mnohem raději na závody, než ztrácet čas s těmi, co v repre nemají vůbec nemají být, se sám podívej, jaký obrovský rozdíl je mezi několika nejlepšími a tím zbytkem. A když pak sedí v autě ti, co mají na umístění a chtějí jet závodit, spolu s těmi, co to mají jako výlet za odměnu, že přišli na nomináky, o nic jim nejde a chtějí se jen pobavit, nefunguje to. A že je to problém závodníka? Ha ha ha. Jediný, kdo tratí, je ČHS, protože přichází o dobrá umístění. Opět je to už mnoho let jedno a to samé - ČHS se orientuje na hromadu průměrných, pár dobrých je spíše na obtíž. A tak ČHS má, co chce. Asi je to z hlediska dotací zajímavější. Dá se to chápat, ale určitě ne nazývat profi týmem a snahou o co nejlepší výsledky. Se podívej na výsledky ze Soure, jedna velké ostuda. Tohle je fakt výběr toho nej, co ČHS má? Nepřijde ti to smutné?
odpovědět 
       Re: Láska k týmu12:31:01 24.04.2024
Co to meleš za nesmysly o tlaku? Viděl jsi českou repre? ČHS to dotáhl do stavu, kdy část schopných raději odešla nebo nemá o závodění po hlavičkou ČHS zájem, a to, co tam zůstalo, je často psychicky tak zdeptané, že nejsou schopni pořádně závodit. Pokud tam někdo zůstal v klidu a pohodě, tak zase nemá výkonnost.
odpovědět 
        Re: Láska k týmu13:40:59 24.04.2024
Ty si snad tu diskuzi vytváříš sám. Omíláš pořád jedno a to samé dokola. Kdo jsou prosím tě ti schopní, co ze závodění odešli? To tu vypouštíš pořád, ale nikdy jsi nejmenoval nikoho konkrétního. Takže lžeš stále dokola. Ale evidentně tě to baví. Najdi si hobby nebo ženskou a budeš mít klid. Ale ještě mi teda prosím napiš, kdo jsou ti schopní co raději odešli. Určitě jim nebude vadit, že je jmenuješ. ČHS je přeci nezajímá, proto odešli a tak se na tebe nebudou zlobit. Ne?
odpovědět 
         Re: Láska k týmu14:36:54 24.04.2024
A to seš tak blbej, že se musíš dožadovat jmen a neumíš si srovnat výsledkové listiny za posledních 10-15 let zpět? Jak dlouho se v závodním lezením pohybuješ? Za posledních 15 let jsem zažil opravdu hodně závodníků od U10 až po dospělé. Co ty? Máš akorát plnou hubu ideálů a vzletných řečí a skutek utek. A ten dnešní stav? Se každý může podívat sám, jak to na závodech vypadá. Většina tam nastupuje jak na popravu... ále, co bych to psal. Však on se může každý podívat sám. Co? Jsi spokojen se Soure? 6 kategorií, v každé 10 postupujících, z ČR skoro 20 závodníků a to finále bylo jedno jediné. A třeba v U20 jsme ani závodníka neměli. Kde jsou tvoji talenti z dob předchozích, kteří to třeba i vyhráli? Jak pracujete s talenty, když z výkonnostního lezení raději přejdou na pohodlnou zábavu?
odpovědět 
          Re: Láska k týmu14:43:11 24.04.2024
Půlku toho, co si blbečku napsal jsem vůbec neřekl. Neustále tady omíláš jedno a to samé, pořád. Všichni jsou hloupý, naivní, mraky lidí skončilo, atd. A já se jen ptám, aby si ty, který tomu evidentně rozumí, jen napsal třeba dvě jména těch opravdu dobrých, kteří se na to vykašlali z důvodů o kterých dokola píšeš. Nic víc.
odpovědět 
           Re: Láska k týmu15:44:22 24.04.2024
Tak znova - nebudu se dále bavit s někým, kdo se vůbec neorientuje v dění za posledních 15 let a odmítá si o tom sám něco zjistit. Nejsme ve školce a nejsem paní učitelka. Podívej se na jména v repre od roku 2005, podívej se na IFSC na výsledky a zamysli se nad tím, proč ta jména skončila. Tedy ono to je asi stejně zbytečné ti to psát, protože buď se sice v ČHS a závodním lezení považuješ za důležitého, ale jsi tam krátce a ta jména neznáš, ani závodníky, ani rodiče, takže to neumíš a nemůžeš posoudit (i když nějaké případy by se našly i poměrně nedávno, kdy někdo, kdo se umisťoval poměrně dobře, se závody skončil, nebo se propadl, protože už mu nestojí za to dřít tak moc), nebo prostě mlžíš a vybíráš si důvody, které ukazují na neschopnost závodníků, ne za závody odpovědných v ČHS. Jistě, pár jmen by skončilo tak jako tak, ale problém, na který poukazuju, je, že to není výjimka, ale stáletrvající dlouhodobý trend.
odpovědět 
            Re: Láska k týmu16:01:07 24.04.2024
Úsměvný. Připomínáš mi politika Miroslava Sládka, blahé paměti. Ten taky vždycky vypustil něco a když byl tázán aby to vysvětlil, tak začal tázaného shazovat. Někdy mu i nadával a zesměšňoval ho. Jen potřeboval zakrýt, že lže. Neštěstí skončil v propadlišti dějin...snad tam skončíš také.
odpovědět 
             Re: Láska k týmu17:06:09 24.04.2024
Jedna věc je něco vysvětlit a druhá vysvětlování základů někomu, kdo je nechce vidět a naschvál to ignoruje. Výhoda je, že chytrým nic vysvětlovat nemusím, protože to, co píšu, si může každý ověřit sám v oficiálních zdrojích IFCS a ČHS. Můžeš mě označovat za blábolila a lháře, v pohodě, ale třeba výsledky ze Soure, tedy cca 20 závodníků a ve výsledku jedno jediné finále, jinak nic, těžko zpochybníš. Srovnání s loňskem asi také každý zvládne, podívej se, kolik finále tam loni bylo. Jak vypadá ČHS příprava, když ti, co tam dříve excelovali, teď nejsou ani ve finále? Jméno si najdi. A jak to, že tam nebyl nikdo za kluky U20??? Kdepak máš tu skvělou péči o repre, když se nakonec v kategorii nenajde nikdo, komu by stálo za to jet na EPM? Zbytek nekomentuji, je to stejné, jako to, co píšu k aktuálním výsledkům boulderu, nehodlám s tím ztrácet čas, opět je vše dohledatelné.
odpovědět 
       Re: Láska k týmu10:04:24 25.04.2024
Nemyslím si, že by bylo nutné platit každému zvlášť auto. To se stejně neděje. Náklady jdou za závodníky, resp. jejich rodiči. Co je ale velký problém, je neschopnost těch, kteří tu repre vedou zajistit cestu na závody tak, aby vůbec někdo mohl nějaký výkon podat. Pokud budeš nastupovat do závodu po tom, co jsi byl dvacet hodin v dopravních prostředcích, bez možnosti se pořádně najíst a po krátkém spánku, tak i ti nejlepší jsou pak v prd... Kde je ten profesionalismus trenérů? Kde je regenerace, stravování? Nikdo to neřeší, zdá se, že je jim to jedno. Přitom to zavání zraněním. Vedoucí reprezentace jsou vedoucími na co? Kdo a proč jezdí místo šéftrenérů s mladými závodníky na ty evpropáky? Toto je podle mého ten největší problém a věřím, že takovéto podmínky vedly v minulosti nemálo lidí k tomu, aby na to hodili bobek. Protože prostě pochopí, že ze jejich peníze ČHS reportuje, jak skvěle všichni zalezli (ale oni ti závodníci vědí, že to byla mizérie, nejsou hloupí), ale na fb se vše prezentuje jako super akce. Jasně, tady se to nevyřeší. Jenže tam, kde by se to vyřešit mohlo, to už nikdo (radši) nezkouší...
Kašpárekodpovědět 
    Re: stanovy vs. vzdelavani17:14:32 21.04.2024
U toho závodění bych to viděl tak, že kdyby odpovědné osoby které za to navíc berou prachy, dělaly svou práci pořádně, tak by se asi závodníkům vedlo lépe. Pokud to ale nefunguje tak, jak to nefunguje a povinnosti jsou jen na straně závodníků ( a občas se zdá, že jen některých), tak je to dost na pikachu a ani to nejlepší nemůžou vozit výsledky na úrovni svého maxima. Rodiče to zaplatí, ale už i ta dečka vnímají, že občas je to jen drahý výlet, na kterém se není kde ubytovat a před závodem naprosto schází čas na regeneraci po náročném cestování. Jestli toto dělají profi trenéři, tak to radši dejme amatérům a nadšencům. Možná to bude organizačně i lepší a určitě to nebude stát tolik, jako ti profíci.
Kašpárek odpovědět 
   Re: stanovy vs. vzdelavani17:57:35 12.04.2024
Ano svým způsobem máš pravdu.
Taky zde funguje "trh"
Dívám se právě na nabídku kurzů u ČHS i za tu cenu jsou takměr obsazené.
takže proč by svaz upravoval cenu když obsazenost je.

No ale třeba se víc rozjede konkurence, která ty kurzy nabízí levněji, i když jak Břeta tvrdí v daleko horší kvalitě.
A ta špatná kvalita, která dle Břeti v komerčních kurzech vládne se přenese do členské základny ČHS

A nebo se najde dost zájemců o instruktory kteří rádi zaplatí za kvalitu garantovanou svazem a cenu přenesou dále do členské základny.

V obou případech z toho členská základna vzejde "vítězně"
nebo si řeknou proč být, jít do svazu?
platit příspěvky?
platit drahé kurzy?
Vždyť vše je na YouTube, tak k čemu mi je oddíl, k čemu mi je svaz

A tuto otázku směrem ke svazu si já pokládám stále častěji
Jirka K.odpovědět 
    Re: stanovy vs. vzdelavani19:56:25 12.04.2024
Hele, upřímně - za kolika nehodami stojí špatná metodika z nějaké odborné části? Co potřebuje normální lezec, hobík? Čím jsou způsobeny hlavní úrazy? To, že nezaložíš jištění nebo se vůbec nenavážeš, když lezeš na navijáku, a pak si odskočíš a sletíš, není metodikou, ale nepozorností a hloupostí. Jak se zabil Hrubý? Jak se jmenoval ten, co se zabil na Mařence, jak tam prostě na hraně chodil nezajištěn, uklouzl a spadl? Dovolím si tvrdit, že normálním lidem stačí základy jištění, ve skalách na sportovky ještě něco ke slanění, a s tím si 99 procent lezců bohatě vystačí. To samé zdravověda, většina lidí stejně selže, i když kurzem projde, protože na to nemá psychicky, nejsou na to připravení, takže co na tom chceš učit ve špatné kvalitě? Co potřebuješ, když chceš jít na Roviště? Založit kyblík, jistit, převázat se u slaňáku a slanit. Něco o házení lana, pro jistotu se naučit dva uzly a dozvědět se něco o odsedce, daisy chain a smycích. Co na tomhle chceš dělat ve špatné kvalitě? Už takhle toho budou kurzisti znát více, než kdokoliv jiný. Neber to špatně, ale kdo jde sám dobrovolně na kurz, obvykle je to teoretik, který ty znalosti stejně nebude umět využít nebo je bude využívat špatně. Šikovní a schopní se většinou naučí to základní sami a zbytek si třeba přečtou, pochytí od kamarádů a hodně věcí i vyplyne přirozeně. Stačí si přečíst Pita Schuberta a hned víš, co nevíš a neznáš, pokud tě něco zaujme jako potřebné, tak si to dohledáš a doplníš. Tolik k hobíkům. Kurz bych viděl jako potřebný v případě, že to máš pro podnikání nebo vedení skupiny/oddílu, ale to se tam chodí pro papír. Naprostá většina pádů a úrazů není proto, že by lidé něco neznali a nevěděli, ale proto, že nebezpečí ignorují a riskují. Kolik pádů bylo třeba proto, že se kvůli nadměrnému zatížení rozvázal špatně zvolený uzel pro prodloužení lana (Vůdcovský uzel stejnosměrný se může sám rozvázat, ale kolik normálních lidí tohle ví)? Já chápu lidi z oboru, že tím žijí a tohle vše je pro ně důležité, ale pro běžné hobíky a běžné lezení stačí širší základ a tam nic takového, jako špatná a dobrá kvalita, moc není. Tím bych se tedy neoháněl.
odpovědět 
     Re: stanovy vs. vzdelavani20:13:11 12.04.2024
A proč teda platit členský příspěvky?
Pavlikodpovědět 
      Re: stanovy vs. vzdelavani20:23:17 12.04.2024
Nevím, já je neplatím, nejsem člen. ČHS mi nemá co nabídnout a jen tak vyhazovat prachy se mi nechce.
odpovědět 
       Re: stanovy vs. vzdelavani20:48:06 12.04.2024
Aha. Tak (jestli ten samej, co se nepodepsal ani minule) mě mrzí, že jsem vůbec četl a reagoval na tvůj příspěvek
Pavlikodpovědět 
        Re: stanovy vs. vzdelavani21:02:09 12.04.2024
Někdo důvod má, někdo ne.
odpovědět 
     Re: stanovy vs. vzdelavani20:42:35 12.04.2024
A proč teda platit členský příspěvky?
Pavlikodpovědět 
     Re: stanovy vs. vzdelavani21:30:54 12.04.2024
To je úplně jednoduché. Od té doby, co jsme v oddíle zavedli horoškolu a průběžně vylepšujeme metodiku, se u nás zabil jen jeden člověk. Absolvovali jsme několik vážných záchranek a byla i těžká zranění, ale zaplaťpámbu jsme tady všichni. P.S.: Píšu o posledních cca 30 letech a oddíle, který má průběžně okolo stovky členů.
Kuba Turekodpovědět 
      Re: stanovy vs. vzdelavani21:55:58 12.04.2024
A kolik mrtvých jsme měli za těch 30 let zpět? A nakolik bys připsal zlepšení lepším materiálům, lepšímu odjištění cest... ? Jinými slovy - za kolik mrtvých mohla tenkrát neznalost metodiky? Ten mrtvý na Mařence, to bylo od vás, nebylo? A to také se znalostí metodiky nemělo nic společného, jen to byla nedbalost.
odpovědět 
       Re: stanovy vs. vzdelavani23:27:47 12.04.2024
Na Mařence se nikdo z Humanity nezabil (klepu na dřevěný stůl), ačkoliv jsme tam mnoho let lezli docela často.

Jednou tam měl namále Geo, když seshora dělal poslední obhlídku před vypuštěním svého horolezeckého průvodce. To nemělo s lezením ale nic společného, spadl jako turista z okraje do stěny a nakonec se mu naštěstí zase tak moc nestalo.

Bohužel na Kežmaráku za tu dobu zemřel Petr Kozlík při sestupu zimním Nemeckým rebríkem.

Před tím zahynuli dva lidé na začátku 90. let.

Nelezeme žádné špičkové výkony, ale děláme úplně všechny druhy lezení, což je jistě větší riziko než pár kroků na překližce. Při tom dáváme důraz na všeobecné horolezecké vzdělávání nejen nováčků ale průběžně všech členů. Není to jenom o tom, jak založit lano do grigriny.
Kuba Turekodpovědět 
        Re: stanovy vs. vzdelavani10:20:38 13.04.2024
Já si to tolik nepamatuju, lidi jako ty nebo lidi od ČHS mě tak moc nezajímají a spíše se jim vyhýbám, abych si zbytečně nepůsobil žaludeční potíže, takže to mohl být někdo jiný z této sorty. Nemohl to být Jandík, tedy někdo od něj? Podstata snad byla, že vylezli nahoru a přecházeli nad jinou cestu a on tam snad zakopl o kořen, nebo po něm uklouznul, a tak díky frajeřince a přebujelé sebejistotě nebyl jištěn a proletěl se až dolů. Ale vlastně ani nevím, zda to byla Mařenka. No to je jedno, v každém případě to bylo zbytečné.
odpovědět 
         Re: stanovy vs. vzdelavani16:25:28 13.04.2024
Aha takže jsi jenom tak kecal... Blbě kecal. Smrt je vážná věc a když se odehraje při horolezectví, tak se před tím někde něco hodně podělalo.

To co popisuješ a co jsi asi někde zaslechl, se hodně blíží této tragické události: tinyurl.com/mr3a5zev

Byl to bohužel Honza Polák, bývalý reprezentant. Spadl v Jickovicích před 11 lety.
Kuba Turekodpovědět 
          Re: stanovy vs. vzdelavani23:10:05 13.04.2024
Co myslíš tím kecalem? Nechápu tvé myšlenkové pochody. Psal jsem, že nevím přesně, odkud dotyčný byl. Myslel jsem, že od tebe a že to byla Mařenka. Nebyla? Fajn, ale na podstatě nehody to nic nemění, dotyčný zanedbal všechno možné a plácal se nezajištěný v místě, kde neměl. Nespadl kvůli tomu, že by mu chyběla nějaká znalost metodiky. Možná to byl Honza Polák, to jméno neznám, ale pokud vím, tak se nic nepodělalo, prostě šel ke slaňáku, zakopl, neměl se kde chytit a sletěl. tečka. Místo a oddíl na tom nic nemění.
odpovědět 
         Re: stanovy vs. vzdelavani08:08:07 14.04.2024
Já jsem zatím ještě živej. Ta událost, co o ní píšeš je si zřejmě tohle https://tinyurl.com/2mbjatcu. Ke tvému povýšenému komentáři bych je podotkl, že výpadek pozornosti může přepadnout kohokoliv a kdykoliv bez ohledu na délku zkušenosti a absolvované vzdělání. Zajeď si do Jickovic, je tam v tom místě nad Krtkovou erekcí cedulka. K tomu slaňáku se běžně chodí bez jištění, kořen tam není a jak se to přesně stalo nikdo neviděl a Honza už to nikomu nemohl říct.
Chtělo by to trochu úcty k obětem, ať už si za to mohly samy jakkoliv velkou, nebo malou měrou. I tobě se klidně něco může stát anonyme.
Petr Jandíkodpovědět 
          Re: stanovy vs. vzdelavani10:11:06 14.04.2024
Dej si pozor, začínáš být jako Turek. Je naprosto nedůležité, proč ztratil pozornost a spadl, stejně tak je naprosto nedůležité, že se to může stát i mě. Podstatné v kontextu této debaty je, že podle všech pravidel bezpečného pohybu v exponovaných místech a dle jakékoliv metodiky tam vůbec nejištěný neměl být. Takže to jen dokládá to, co jsme psal. Nezemřel proto, že by neměl zkušenosti nebo neznal pravidla a metodiku, ale protože to vše ignorovat. Víc k tomu není do dodat.
odpovědět 
           Re: stanovy vs. vzdelavani22:22:32 17.04.2024
To co píšeš, jsou teoretické bláboly od klávesnice. Zajeď se tam nejdřív podívat a pak teprve dělej chytrýho. Je řada slaňáků, kam musíš dojít nebo dolézt aniž bys se mohl 100% zajistit. Stejně jako na sestupech v horách s obtížností 1-2. Situací, kdy se musíš koncentrovat a nešlápnout špatně je v lezení pořád dost. Představa, že je zcela eliminuješ zajištěním, vyčteným z příruček, je mimo realitu. Howgh
Juraodpovědět 
            Lenost08:43:40 22.04.2024
Aha, koukám, že lenost vyhrála a metodika, pravidla a bezpečnost dostávají na prdel. Samozřejmě, že se tam lezec při dostávání se ke slaňáku může zajistit. I kdyby byl sám, natož ve dvou a více.
odpovědět 
       Re: stanovy vs. vzdelavani23:27:48 12.04.2024
Na Mařence se nikdo z Humanity nezabil (klepu na dřevěný stůl), ačkoliv jsme tam mnoho let lezli docela často.

Jednou tam měl namále Geo, když seshora dělal poslední obhlídku před vypuštěním svého horolezeckého průvodce. To nemělo s lezením ale nic společného, spadl jako turista z okraje do stěny a nakonec se mu naštěstí zase tak moc nestalo.

Bohužel na Kežmaráku za tu dobu zemřel Petr Kozlík při sestupu zimním Nemeckým rebríkem.

Před tím zahynuli dva lidé na začátku 90. let.

Nelezeme žádné špičkové výkony, ale děláme úplně všechny druhy lezení, což je jistě větší riziko než pár kroků na překližce. Při tom dáváme důraz na všeobecné horolezecké vzdělávání nejen nováčků ale průběžně všech členů. Není to jenom o tom, jak založit lano do grigriny.
Kuba Turekodpovědět 
        Re: stanovy vs. vzdelavani10:50:15 15.04.2024
na mařence byla ještě kdysi ta kuriozní příhoda se stínem (tuším získala ocenění blbost roku): jistý člen oddílu (teď si nejsem úplně jistý, jestli náhodou nebyl aktuálně předsedou) slaňoval v plotně nalevo od odkazu velkého kormidelníka, a při druhém slanění neprotáhl lano přesně do poloviny (tak nějak odhadl kus protažené šedesátky že to na těch patnáct metrů musí stačit), a při slanění ještě průběžně kontroloval jestli má dost lana. a shodou okolností barva lana odpovídala barvě stínu lana na skále, a tak lano projelo, ale zafungoval kočičí reflex a projetý pramen bylo nad slaňovátkem (!) zachycen vystřelenou rukou (a pak nudanuda šeď šeď, nandávání prusíku jednou rukou, vyprusíkování ke skobě, odsednutí, doprotažení, slanění).
Lukas B.odpovědět 
         Re: stanovy vs. vzdelavani11:07:21 15.04.2024
Jasně že Pionýr. Měl s sebou ale prusiky a uměl je použít (takže v tom byla ta metodika, co ho zachránila).
Kuba Turekodpovědět 
          Re: stanovy vs. vzdelavani11:26:17 15.04.2024
nezachránila jej žádná metodika, ale štěstí, hbité reflexy (nikoli náhodou u téměř abstinenta), znalost a dovednost. metodika (= postup výuky) byla v časech začátků tohoto alpinisty poměrně v plenkách a byl víceméně samoukem (jako my všichni).
Lukas B.odpovědět 
           Re: stanovy vs. vzdelavani12:06:09 15.04.2024
Samozřejmě že první byl reflex, že se chytil lana. Ale už tehdy jsme na poměry českého horolezectví měli docela dobrou horoškolu srovnatelnou s ostatními dobrými oddíly. A díky ní jsme byli zvyklí lézt s helmami, s prusíky a věděli jsme, jak je použít.

Tak jsem to myslel v případě tohoto přežití :-)

Samozřejmě že teď je to propracovanější a funguje větší dril :-(
Kuba Turekodpovědět 
            Re: stanovy vs. vzdelavani12:27:39 15.04.2024
aktér této příhody vstupoval do oddílu ve stejném roce jako já, to bylo to divné období první půlky devadesátek, kdy už nefungovalo setrvačností, ale ještě nezačalo fungovat znova. my jsme byli zejména samouci a (zní to neskromně a já nebyl nijak v čele) tu oddílovou protometodiku jsme víceméně vybudovali.
Lukas B.odpovědět 
             Re: stanovy vs. vzdelavani12:56:55 15.04.2024
To byla doba, kdy ČHS se na instruktory úplně vybodnul asi na 10 let. Oddíly samy si dělaly jakési-takési vlastní kurzíky, které vedli bývalí cvičitelé, kteří zbyli z přelomu socialismu a kapitalismu. U nás do byl Ríša Gürtler. Až pak přišel blahoslavený Zdeněk Teplý a vykřesal metodické vzdělávání znovu z popela na úrovni ČHS. A díky němu pak oddíly získaly nové instruktory - jako jsme byli právě my. Pořád to ale bylo hodně na tom, jak si oddíly udělají sami své horoškoly. Začal to pak srovnávat na mezinárodní úroveň Dušan Stuchlík, což se mu také podařilo. Když ho jedna valná hromada pořádně naštvala, tak s tím seknul a založil Českou asociaci horských vůdců.
Kuba Turekodpovědět 
            Re: stanovy vs. vzdelavani12:30:59 15.04.2024
Ano
Už od 10ti let se děcka u nás učí sebezáchranu - prusíkování
ty starší komplet záchranné techniky
Na jejich dotazy a k čemu nám to bude odpovídám. Doufej že k ničemu, ale modli se, že až budeš ty nebo tvůj kámoš v průseru že si na to vzpomeneš a z průseru vas to dostane
Jirka Kodpovědět 
             Re: stanovy vs. vzdelavani13:02:01 15.04.2024
To se týká i dospělých. U nás existují oddílové historky, které se neustále omílají na všech možných akcích a dokumentují, co jsme všechno přežili a co jsme pro to museli udělat, umět a použít. A samozřejmě jaké jsme udělali chyby a jaké jsme měli štěstí.
Kuba Turekodpovědět 
     Re: stanovy vs. vzdelavani22:20:35 12.04.2024
Hezky ses rozepsal, ale evidentne zijeme v jine realite, tak necitim potrebu dlouze reagovat. Ve zkratce - nase horoskola trva cca 8 mesicu, a jde od zakladu az po pripravu na lezeni ve vysokych horach, k tomu je toho potreba docela dost. Az na vyjimky se mohou jen absolventi stat cleny oddilu.. a ten celkem zije. Penize si vydelavame jinak, prispevek na horoskolu je zamerne maly. Jde prave o to, ze zdrazovat (a tim snizovat dostupnost kurzu) nechceme a nove ceny instruktoraku RCI/HAL nas k tomu budou nutit - pokud se na ne teda radsi nevykasleme. Mame za to, ze CHS je tu take od toho, aby vyuku v oddilech podporoval a ne aby byla jen dalsim zdrojem prijmu.
Leonodpovědět 
      Re: stanovy vs. vzdelavani22:48:14 12.04.2024
Sorry, ale takhle to nevidím. Pokud si někdo dělá instruktorák, tak cílem je být instruktor a školit lidi. To je normální činnost, za kterou by se mělo platit. Ty si zaplatíš instruktorák, klienti ti zaplatí za odborné služby a znalosti. Kdybyste ten čas, co marníte stěžováním si a boji za o pár korun levnější vzdělávání, investovali do práce, vyděláte si několikanásobně víc, než ušetříte.
odpovědět 
       Re: stanovy vs. vzdelavani00:24:44 13.04.2024
Mýlíš se. ČHS a oddíly jsou spolky sportovců (a kamarádů), kteří dělají dobrovolně různé věci bez nároku na honorář. Jedni udržují jištění, další dělají brigády na údržbu skal, další organizují závody, bafuňaří, vedou dětské oddíly, starají se o povolení k lezení po skalách atd, atd, atd... a někteří instruktorsky nebo trenérsky vedou své oddíly.
Kuba Turekodpovědět 
        Re: stanovy vs. vzdelavani10:14:00 13.04.2024
A proč? Vše má nějakou cenu. Co je špatného na tom, že by si lidé měli za kvalitní vzdělání v metodice a tím spojených věcech zaplatit pár korun? Ok, chápu, že oddíly to pro své členy zpoplatnit nechtějí, i když tedy bych očekával, že pokud mi oddíl poskytne vzdělání, měl bych se mu nějak revanšovat, takže naopak, v rámci kvalitní a hodnotné výuky bych oddílu a lektorovi dal rád sám od sebe, ale když vy jste samaritáni, co dělají vše zdarma, proč to chcete po ostatních? Jestli chcete kvalitního lektora a dobrou přípravu, nemáš pocit, že by tento lektor měl být dostatečně dobře ohodnocen, jinak přejde ke komerčním společnostem? A běžná sazba pro lektora je 10 000 - 15 000 za den. Pokud chcete kvalitní vzdělání, měli byste si ho zaplatit, dát ušmudlaných pár stovek ročně a pak se dožadovat servisu jak když jsi hlavní sponzor, je trochu vychcánkovské.
odpovědět 
         Re: stanovy vs. vzdelavani16:32:01 13.04.2024
Pak by to ovšem znamenalo, že správce oddílového webíku má brát 5000 Kč/hod, výškař při výměně kruhů a skob by bral 2500 Kč/hod, prvovýstupcům bychom měli platit, že nám dělají pěkné linky, lidem na brigádách s lopatami a sekerami také platit, vedoucím dětských lezeckých kroužků velké peníze každý týden a kamarádům, že nás jsou do hospody obveselit zábavnými historkami nebo hrou na kytaru, jistě také. A mě osobně bys měl zaplatit, že tady s Tebou diskutuji a objasňuji Ti, jak funguje svět.
Kuba Turekodpovědět 
          Re: stanovy vs. vzdelavani23:14:44 13.04.2024
Hm, a proč by jim někdo platil, když to dělají zadarmo? Já bych jim také nic neplatil. Proč? On to někdo dělá dobrovolně zadarmo a já mu budu cpát peníze? A když se mu to nelíbí, ať to nedělá. A chod světa mi objasňuješ velmi špatně, protože jak sám vidíš právě třeba na vzdělávání ČHS, ne všichni zadarmo chtějí dělat a platí se jim. Takže se spíše s chodem světa seznam ty. Pokud to někdo chce dělat zdarma, ať to dělá. Co vám brání si najít lektora a nechat se ve stejném rozsahu školit zdarma, nebo zdarma školit? Ale v ČHS za to chtějí platit a tak platit budeš, pokud chceš školení od nich. Seznam se s chodem světa.
odpovědět 
      Re: stanovy vs. vzdelavani22:51:27 12.04.2024
A nepřipadá ti, že zlevněním si moc nepomůžete? Pokud má ČHS plno i za tyhle ceny, tak za 1. proč by měl zlevňovat? a za 2. se bude hlásit mnohem více lidí a tím se prodlouží čekací doba, případně se na některé nedostane. Mě to přijde jako hloupost. Teď si zaplatíš, ale kurz můžeš mít. Není pak mnohem horší, když kurz bude sice levný, ale ty se na něj nedostaneš, protože bude na dva roky dopředu plno?
odpovědět 
      Re: stanovy vs. vzdelavani00:17:42 13.04.2024
Myslím, že víceméně to takhle dělá většina oddílů, které provozují horoškolu a berou nové lidi. Což he dobře. Bohužel vysoká cena instruktorského školení do toho hází vidle.
odpovědět 
    Re: stanovy vs. vzdelavani09:50:02 14.04.2024
Breta Brodský hodnoti kvalitu kterou mercnich kurzu - to je vtip...jeho kurzy u BP sportu jsou vyhlášeny "kvalitou"...
odpovědět 
     Re: stanovy vs. vzdelavani07:46:08 15.04.2024
Breťa už učí v Saudské Arabii ten na vzdělávání u nás nemá čas.
Jasně může mít souběh prací a funkcí kolik chce.
přeci jen pro ČHS má jen 1/3 úvazek
odpovědět 
   Re: stanovy vs. vzdelavani18:09:50 12.04.2024
Konečně příspěvek, který v každém odstavci přesně popisuje realitu.
Jirkaodpovědět 
   Re: stanovy vs. vzdelavani18:58:13 12.04.2024
Konečně příspěvek, který v každém odstavci přesně popisuje realitu.
Jirkaodpovědět 
 Re: stanovy vs. vzdelavani16:18:04 12.04.2024
Leone
hned jak svaz vyjel svůj návrh vzdělávání, psal jsem rozhořčený dopis na svaz i Brodskýmu - bez odezvy
Až když jsem dopis poslal do oddílú a zároveň na svaz (19.2.), teprve pak přišla odezva -Břeťa se mi snažil vysvětli že systém je nastaven správně - nesouhlasil jsem s ním
Přišla širší iniciativa, článek o vzdělávání zde na lezci, na hory doly
Odezva na stanovy.
Na online setkání před Velikonoci Břeťa opět obhajoval ceny, a přednesl nějaký dotační program kde je alokováno 200.000,-
Psal jsem mu osobně že bych rád věděl na základě čeho to hodlají rozdělovat. Že ale ani tak nesouhlasím s tím co udělali.
BEZ REAKCE A TO BŘEŤA ŘÍKAL - OBRAŤTE SE KDYKOLIV, VŠE VYSVĚTLÍM.
Za mě klasický svazový přístup. Mlžit nebo mlčet, však ono to vyšumí
Jirka K.odpovědět 
  Re: stanovy vs. vzdelavani22:26:56 12.04.2024
Rozumim Jirko - ja doufam, ze se k tomu na VH bude mit potrebu nekdo z VV vyjadrit a prijit s nejakym navrhem, jak bude podpora oddilu vypadat - uvidime.
Leonodpovědět 
   Re: stanovy vs. vzdelavani08:50:47 15.04.2024
Tak překvapivě :) na VH bylo vzdělávání jedním z hlavních témat
Bohužel bez Břeti, který tak měl jedinečnou příležitost obhájit nastavený směr a vysvětlit plánované změny v tomto směru.
Vzhledem k informaci která se mi včera dostala, že je u Saudů jako hlavní trenér, to je vlastně pochopitelné.
Jen se nabízí otázka, zda zodpovědný profík i když na 1/3 úvazek, si najde čas na vypracovaní změn a diskuzi o nich.
Zde tuto diskuzi s oddíly totiž očekávám.
Jirka Kodpovědět 
    Břeťa10:14:37 15.04.2024
Saudové se chlubí na svém facebooku Břeťou jako novým trenérem juniorské repre.
Kuba Turekodpovědět 
     Re: Břeťa12:35:05 15.04.2024
Tak to v případě neúspěchu nebudou jen komentáře na lezci, to může být i zbičován. Kamenování mu snad nehrozí, ale ČHS by mohl nabízet akční balíček "Letenka, 2 špičáky, 2 placáčky a pytlík štěrku".
K.odpovědět 
      Re: Břeťa13:24:49 15.04.2024
Nevíte někdo,zdá se už byl podívat na páteční popravy/kamenování/stínání končetin či alespoň bičování, když už se nechal najmout od středověkého tmařského režimu?
odpovědět 
     Re: Břeťa20:34:21 15.04.2024
Aaaa tak už je jasné proč ty kurzy stojí tolik
BB se snaží s ohledem na Saudy aby vzdělávání u ČHS bylo na světové úrovni a začal hned s cenama
odpovědět 
   Re: stanovy vs. vzdelavani11:52:01 15.04.2024
Leone, prosím zkontaktuj mě - jde o vzdělávání
Právě jsem si vyměnil mail s Břeťou a dostal mě do kolen
Nechi to zatím ventilovat veřejně
Dík Jirka Keesler
kessler /@/ atlas.cz
Jirka Kodpovědět 
    Re: stanovy vs. vzdelavani13:00:36 15.04.2024
V dobrém, nebo ve špatném?
Happyodpovědět 
     Re: stanovy vs. vzdelavani13:47:07 15.04.2024
za mě ve špatném
nekoresponduje to s tím co na VH zaznělo a co i řekl Marek Klíma
Ale rozumím že je třeba si na to v klidu sednout a chci věřit že i na základě toho co bylo řečeno na VH se tento problém bude diskutovat i s oddíly a vzejde z toho přijatelný výsledek pro obě strany
Jirka K.odpovědět 
      Re: stanovy vs. vzdelavani18:49:15 15.04.2024
Jsou prachy a lidi x Nejsou prachy a lidi ?
Kuba Turekodpovědět 
      Re: stanovy vs. vzdelavani13:21:28 17.04.2024
Marek Klíma sice na něco VH říkal, ale pak se odhlasovalo jiné usnesení, které sází na snižování nákladů, možná i na úkor kvality a rozsahu nabídky kurzů. Návrhy Marka Klímy VH fakticky zamítla, takže se s nimi nemá smysl dál zabývat.
Martinodpovědět 

 Foto dne:
Langenstein
Westwand, 6-
 Databáze cest:
Všechny cesty (176002)
Top cesty v ČR
Top bouldery v ČR
Nejnovější cesty:
Haribol 9/9+ Ledečko
Šumná 3 Jindřín Rozsocha
Chodecká 3 Jindřín Rozsocha
Převislá Spára 4- Jindřín Rozsocha
Prvnička 3 Jindřín Rozsocha
Nově komentované:
Mazácká 7- Kozel
Projekt II. 9+ Ledečko
Projekt II. 9+ Ledečko
Mazácká 7- Kozel
Mazácká 7- Kozel

 Nově v diskusi:
Re: Doporučte horskou vícedélku v Alpách | Doporučte horskou vícedélku v Alpách | Re: Stup | Re: Stup | Stup | Re: Cestovní pojištění | Didier a Cobra | Re: Cestovní pojištění | Re: Cestovní pojištění | Re: Cestovní pojištění |

 Nové komentáře:
Re: Gratulace Adamovi | Re: no sledujem to | Ani finále nebude | Re: Gratulace Adamovi | Re: AO? | Re: AO? | Re: Js | Re: AO? | 1.SF boulder, způsoby přelezu | Re: .. |

 Kde to vře:
Pískovcové lezení v oblastech Hodkovice a Bezděčín je v ohrožení (75)
Olympijská kvalifikace v lezení Budapešť - kvalifikace obtížnost (18)
Olympijská kvalifikace v lezení Budapešť - semifinále (17)
Film Cílem je návrat (14)
Závěrečná olympijská kvalifikace v lezení od zítřka v Budapešti (8)
Olympijská kvalifikace v lezení Budapešť - finále (7)
Křest lezeckého průvodce Vltavská žula (6)
Olympijská kvalifikace v lezení Budapešť - kvalifikace bouldry (4)
Metodika základů lezení na umělé stěně (3)
Olympijská kvalifikace v lezení Šanghaj - finále (1)

 Nově v inzerci:
rychlá a legitimní nabídka | Petzl Elios | Hledám spolujízdu do Alp | Alpy v srpnu | rychlá a legitimní nabídka | Davle - karabiny ve slaňáku | Nepoužitý BD C4 0.3 | Statická a dynamická lana | Lezečky Scarpa Instinct VSR | Boston 4 |

 Anketa:
Jaký je váš názor na dodržování lezeckých pravidel?
 Plně je respektuji 
 1546 
 Většinou respektuji, záleží na konkrétní situaci 
 1615 
 Mám s tím problém, sem tam dodržuji 
 1608 
 Nezajímá mě to, lezu podle svého. 
 1565 

 Návody:
Jak psát na lezce ...
Lezecké mapy

 Partneři:
Treking.cz
Hledáte si pěkné ubytování v ČR na Váš výlet či dovolenou? Vyberte si na webu MegaUbytko.cz v sekci chaty a chalupy pronájem. Pokud plánujete cestovat na Slovensko a potřebujete ubytovanie na Slovensku, ty nejlepší ubytovací zařízení, chaty, chalupy, roubenky naleznete na stránce chaty na prenájom.

 lezec  diskuse  ankety  odkazy  průvodce  fotky  video  *rss*  ochrana osobních údajů       ceník reklamy Energy Cloud   NetPro systems, s.r.o.