LEZEC  OBCHOD  DISKUSE  INZERCE  ANKETY  ODKAZY  PRŮVODCE  MAPY  FOTKY  VIDEO 

 jméno

 heslo 

 Registrace   |   Mladí horolezci - potrava hor.
Hledání cesty

Hledání na Lezci

 Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Vyšel nový průvodce na Škrovád
Vychází nové kniha Máry Holečka o horolezeckých výpravách 2019
Frankenjura nové průvodce

Závody
O dřevěného Krakonoše 2021 (30.01)
Olympiáda (23.07)

Žebříček
Cesty:
6. 11450
7.Šofránko 11447
8.Pail 11447
Bouldry:
6.Jungling 10750
7.Břicháček 10675
8.Novák 10625
Hory:
22.JPPP 2485
23.Sedlacek 2457
24.Jansa 2401

Výsledky
MMČR v drytoolingu (12.12)
Mistrovství Evropy (20.11)
ČP a Mezinárodní MČR (03.10)

Deníčky
5072 lezců
876976 cest
Nové přelezy:
El Conejit 7c
Physical F 7c+
Mikel Ziar 7b+/7c
Viaje A La 7b+
Castigo Di 7b
Bricolaje 7c+
Megalodon 8A+
El Rallado 7b
La Umbría 7c
Currículo 7c

Stěny
Flash Boulder Bar - Brno
DDM Stříbro - Stříbro
Pankrác, SPŠ stavební Josefa Gočára - Praha 4

Prodejny
KIWI - svět map a průvodců - Praha 1
HUDYsport - Praha 7
Outdoor Centrum Rock Point Perštýn - Praha 1

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Horolezectví a ochrana přírody

1. Úvod...

Vážení čtenáři LEZCE, vzhledem k tomu, že problematika lezení a ochrany přírody, či ještě spíš konflikt mezi lezci a ochranáři se na těchto stránkách často stává aktuálním, dovolil jsem si Vám předhodit k hlubokému zamyšlení jeden odporně dlouhej text.

Všichni tak nějak vědí, že lezení probíhá velmi často v nějakých chráněných územích. Přesto však málokdo považuje za nutné alespoň rozlišovat v jejich kategorii (ony jsou totiž různé). Velmi často se dostáváme do rozporu s některými zákony, mnohdy zde jsou některé zákony komentovány s evidentní a opravdu, ale opravdu hlubokou neznalostí. Smutné je, že podobnou neznalost lze vypozorovat i na oficiálních stránkách horolezeckého svazu, kde se lze dočíst, že členství v ČHS dává právo volného pohybu v CHKO. Jak ještě vysvětlím, jedná se o evidentní nesmysl, neboť právo pohybu osob není v CHKO nijak dotčeno (omezení se vztahují na hospodářské využívání, nakládání s odpady apod. Omezení pohybu a pobytu na území CHKO se týká pouze táboření, rozdělávání ohňů či vjíždění motorovými vozidly mimo komunikace, parkoviště apod., tedy omezení, které se podle naší legislativy týká např. každého lesa. Volný pohyb se samozřejmě nevtahuje na národní přírodní rezervace, které leží na území CHKO.

Jedná se o úvodní kapitoly ze skript určených budoucím instruktorům horolezectví. Celý text vznikl pro potřeby Metodické komise ČHS v roce 1999, proto prosím omluvte některé neaktuální poznámky (např. že se v oblasti CHKO Labské pískovce připravuje vyhlášení Národního parku: ten je již několik let skutečností.
Také mi odpusťte případné odkazy na přílohy, kterými Vás tady nehodlám zatěžovat (součástí skript totiž je pět příloh: 1. Zákon č. 114/1992 Sb., v (tehdy) platném znění, 2. Seznam a adresy správ NP a CHKO v ČR a adresy centrálních orgánů OP, 3. Povolení lezení v chráněných krajinných oblastech ČR (Petr Hejtmánek), 4. Pravidla sportovního lezení na pískovcových skalách v Čechách (VV ČHS), a konečně za 5. Horolezecké značky (navíc nemám kde převést obrázky do el. podoby).

Prostě se mi tu strašnou kládu nechce přepisovat do aktuálnější podoby... No snad to zkousnete.

Pokud by někdo projevil zájem o celý text, měl by být k dispozici na ČHS. Jmenuje se to Horolezecká činnost a ochrana přírody, vydala MK ČHS, Praha 1999

2.

Zájmy ochrany přírody a zájmy horolezců se zejména v chráněných územích často dostávají do rozporu, přestože nadřazený zájem obou skupin by měl směřovat ke stejnému cíli – zachování přirozeného přírodního prostředí dalším generacím (nejenom lezeckým).

Na jedné straně je totiž celkem pochopitelný zájem využívat přirozený lezecký terén v co nejvyšší možné míře k lezení, na straně druhé zase zájem co možná nejdůsledněji vyloučit všechny vlivy, které mohou vést k dočasnému nebo trvalému poškození či nevratným změnám na přírodním prostředí.

Je tedy zcela pochopitelné, že horolezecké organizace mají snahu dobrat se rozumného kompromisního řešení, které by vyšlo vstříc oběma zájmům, jež mohou být v rozporu. Orgány ochrany přírody hájí zcela legitimní zájem státu a na její straně je zákon, v jehož mantinelech se my horolezci musíme pohybovat. Kompromisní dohoda umožňující pohyb v oblastech, kde je zákonem zakázán, je především v našem zájmu, a problém nastává až v okamžiku, kdy je dohoda porušena. K tomu dochází poměrně velmi často, pohříchu většinou z nevědomosti – a nutno říct, že z nevědomosti lezců samých.

Naprosto běžně se stává, že jsou porušovány zákazy lezení časově omezené (z důvodu hnízdění chráněných druhů ve skalních stěnách či reprodukce chráněných rostlin nebo kvůli vlhkosti pískovce), zákazy vstupu na skalní hrany, na kterých se nacházejí chráněná bylinná společenstva. Stejně tak bývá porušováno vymezení přístupových tras ke skalám, jejichž nerespektováním se prohlubuje eroze, dochází k vytváření erozních koryt a rýh, vymílání pěšin až na skalní podklad, a dochází k zbytečnému sešlapu vegetace v místech, jejichž návštěva není nehorolezcům z právě uvedených důvodů vůbec umožněna. U horolezců se totiž vychází z předpokladu, že se jedná o tzv. poučenou veřejnost, která má dostatečné znalosti pro to, aby v chráněných lokalitách nepůsobila zbytečné škody. Garantem toho, že lezci vědí, kterak se chovat v přírodě obecně, a v chráněných lokalitách zejména, je pro orgány ochrany přírody Český horolezecký svaz. Jeho zájmem proto je, aby horolezci byli již v rámci základního výcviku vedeni k základním vědomostem z oblasti ochrany přírody, i k tomu, že lezci budou dodržovat dohody s orgány ochrany přírody. V opačném případě totiž může dojít k uzavření celých oblastí pro horolezeckou činnost.

V poslední době sice ochrana přírody vyšla organizovaným horolezcům vstříc a umožnila, či spíše znovuumožnila, lezení v řadě lokalit, které donedávna patřily mezi zakázané, avšak na druhé straně se ze strany orgánů ochrany přírody množí stížnosti na nedodržování dohodnutých pravidel chování. Nejčastěji se jedná o nedodržení časového omezení lezení – nehledě už vůbec na tak extrémní případy (které mohou vést k okamžitému uzavření oblasti), jako byl případ přímé a úmyslné likvidace “překážejícího” hnízda chráněného a vzácného krkavce velkého v cestě na Krkavčí skále v CHKO Moravský kras. A to už vůbec nehovořím o umělých zásazích do kompaktnosti stěn v řadě chráněných územích při výrobě chytů majzlíkem, které se v poslední době množí. Tato praxe je sice pochopitelná při budování extrémních cest v hladkých stěnách v nepřirozeném prostředí, jako v lomových stěnách, je však neospravedlnitelná a zejména kontraproduktivní v chráněných územích.

Tento učební text je stručným souhrnem základních informací, které by měl mít instruktor pro vedení základního výcviku horolezeckých nováčků. Nejdůležitější přílohy textu tvoří platné znění zákona o ochraně přírody a krajiny, z něhož jsou pro horolezeckou činnost vydávány vyjímky, a přehled lezeckých terénů  na územích požívajících zvláštní ochrany podle tohoto zákona se stručným výtahem aktuálních podmínek, za nichž je horolezecká činnost umožněna, s kontakty na správce a zástupce ČHS v oblasti.

Tomáš Frank, 1999

3. Horolezecký terén
(Je náš, starejme se)
Horolezecké terény mají, navzdory zdánlivé mohutnosti svého ekosystému, obvykle zvýšenou citlivost na působení člověka.
Je lhostejné, zda se jedná o velehory, ve kterých spolu úzce souvisí celá řada těžko postižitelných faktorů, pískovcové skalní město, nebo zdánlivě nevýznamnou skalku na okraji zájmu. Ve všech případech se jedná o přirozené, nebo přírodě blízké prostředí, které obvykle díky své vertikální a tedy těžko přístupné poloze tvoří útočiště celé řady rostlin i živočichů. Celosvětové ubývání druhů, které podle odhadů přírodovědců člověk urychlil oproti přirozenému vývoji až tisíckrát, je reálnou hrozbou pro celou planetu. Úsilí o zachování genetické rozmanitosti, na které závisí řádný průběh základních ekologických procesů a fungování ekosystémů, se projevuje v základní strategii celosvětové ochrany přírody, která za jeden ze svých základních článků považuje zejména územní ochranu přírody. Čili, zjednodušeně řečeno vyhlašování řady chráněných území, které mají mít reprezentativní charakter, a dostatečně hustou síť. Snaha je o zachování každého typického přírodního souboru. Účelem tvorby sítě chráněných území je však nejen zachování souborů, ale i vytvoření útočišť druhům, které lidská činnost vytlačuje. Čím větší je poškození přírody a počet obyvatel, tím hustší by měla být síť těchto přirozených refugií. Území pro takové vyhlášení je vždy pečlivě vybráno a při jeho vyhlašování je zvažována řada aspektů. Zvyšující se počet chráněných území je tedy celoevropsky odrazem intenzifikace využívání krajiny jak zemědělstvím a průmyslem, tak i rekreací. V případě nejpřísněji chráněných území je rekreace usměrňována a omezována,  regulována je i například pěší turistika a obecně pohyb osob právě proto, aby těmto lokalitám byla zachována schopnost plnit funkci přirozeného útočiště.

Proto zejména v těchto oblastech může být jakýkoliv pohyb lidí nevítanou zátěží i navzdory tomu, že pěší pohyb je ze všech rekreačních aktivit k přírodě nejšetrnější. Zvlášť  v případě skalních stanovišť, může být sebemenší změna příčinou nevratného poškození. Pod obrovským tlakem se ocitají i horské a velehorské oblasti na celém světě. Příliv obyvatel, rostoucí počet rekreantů i zvyšující se znečištění ohrožuje křehký ekosystém hor, které mají nezastupitelnou roli ekologického vyrovnávacího prostoru, neboť jsou nejen často posledním útočištěm četné fauny a flóry, plní řadu vodohospodářsky důležitých funkcí a mají zásadní vliv na řadu dalších jevů, např. na vývoj počasí.

Je proto jen logické, že právě rozsáhlé horské a velehorské oblasti patří k ochranáři nejpřísněji střeženým oblastem. V našich malých podmínkách je laťka ochránců přírody nasazena ještě mnohem výš než bývá v mnohem rozsáhlejších a méně turisticky využívaných oblastech zvykem. Je to dáno tím, že následky turistického a rekreačního využívání malých ploch, kde masa návštěvníků nemá možnost se rozptýlit a tak rovnoměrně rozložit zatížení, je mnohem intenzivnější, a jeho následky jsou daleko víc patrné. Příkladem mohou být blízké Tatry, kde ochrana přírody byla nucena sáhnout k tak drastickým opatřením, jako uzavření celých rozsáhlých oblastí, či usměrnění turistů na některých chodnících jen na jednosměrný provoz, který ve svém důsledku působí významně nižší erozi, oproti například rozsáhlým Pyrenejím, kde kupříkladu i na území národních parků není pohyb turistů striktně omezen na značené cesty a od určitých výšek (relativně nevysoko nad hranicí lesa) je volná možnost táboření. Tyto poměrně značné rozdíly v podmínkách pro pobyt v nejrůznějších chráněných územích je dobré mít na paměti a je vhodné se v předstihu seznámit s “návštěvními řády” oblastí, ve kterých hodláme působit.

V širší souvislosti s turistikou v horách i horolezectvím jsou i další okruhy problémů, které nejsou na první pohled zcela zřejmé. Při nárůstu počtu rekreantů v horách se značným problémem stávají:
- negativní vlivy dopravy, zejména individuálního automobilismu
- znečištění vodních zdrojů v okolí horských chat a útulen
- následky zásobování chat
- následky výroby energie agregáty (které navíc působí hluk a plaší zvěř a v neposlední řadě spotřebovávají ropné produkty, které mnohdy unikají do horského prostředí již při jejich transportu)
- chemické změny způsobené běžnými fekáliemi, jejichž hromadění na malých plochách je patrné i po mnoha letech. Každý všímavý návštěvník hor jistě zaregistruje místa se zcela změněnou druhovou skladbou (pohříchu k horšímu – v našem zeměpisném pásmu se obvykle jedná o kopřivy), která svědčí o tom, že zde v minulosti pobýval a hospodařil člověk. Polohu i sto let zaniklé salaše tak lze dodnes snadno určit
Mezi všemi těmito problémy je například zvyšující se množství běžného odpadu roztroušeného v horách, nebo dokonce velikých skládek na místě základních táborů jen okrajovým problémem. Pochopitelně ne zcela zanedbatelným. Nehledě na hledisko estetické si je nutné uvědomit, že i odpad působí chemické změny v prostředí. Ve větší kumulaci může vést ke znečištění vody a půdy a o odpadky se může poranit zvěř. Je dobré si uvědomit, že i zbytky ovoce či zeleniny a jiný biologický odpad se v horách rozkládá velmi pomalu (zde se projevuje nižší průměrná teplota).

Přitom pro provozování horolezectví šetrného k životnímu prostředí, stačí dodržovat jen několik základních zásad:

- ničení fauny a flóry (včetně křehkých rostlinek ve skalních trhlinách) je nepřípustné a mnohdy může vést nejen k zásadnímu úbytku druhu, ale i k jeho vyhynutí.
- je třeba respektovat uzavřené rezervace, do kterých člověk nezasahuje, neboť tvoří často poslední útočiště kriticky ohroženým druhům, respektování dohod (resp. podmínek udělených výjimek) mezi ochranou přírody a horolezeckými organizacemi by mělo být naprostou samozřejmostí (Obsahem vyjímek je například časové omezení lezecké činnosti z důvodu hnízdění chráněných druhů. Horolezci sami by měli respektovat dobu hnízdění bez ohledu na zákazy a v jarních měsících se vyhnout terénům, které mohou být hnízdišti, stejně tak, jako by měli v říjním období usměrňovat svůj pobyt v horských oblastech, které jsou významnými refugii.)
- stejnou samozřejmostí by mělo být i odnášení odpadu s sebou k likvidaci, nezanechávání odpadu na horských chatách a v táborech
- zvyšováním soběstačnosti horolezce v horách je snižováno zatížení hor, neboť člověk, který nepotřebuje obrovský “obslužný aparát” komfortními chatami počínaje a výškovými nosiči konče, není příčinou škod souvisejících s provozem chat, rekreačních středisek či zvyšováním negativních důsledků přítomnosti lidí v horách
- pohyb mimo vyznačené turistické a přístupové cesty by měl být omezen na nejnutnější případy, omezí se tím rušení zvěře i poškození dosud zachovalých přírodních celků
- volné pobíhání psů v lese či na pastvinách není zcela žádoucí nejen z hlediska ochrany ostatních zvířat, ale i z hlediska předcházení konfliktním situacím
- je nezbytné respektovat práva majitelů pozemků
- na horských chatách šetřit vodou, zejména teplou, bivakování mimo k tomu určená místa je vhodné omezovat na minimum, táboření nad hranicí lesa je k přírodě šetrnější, při odchodu z místa přenocování je nutné myslet na to, zda je v takovém stavu, v jakém jsme jej nalezli a zda naše přítomnost nebude mít nevratné následky na okolní přírodu
- nadměrný hluk je zejména v chráněných oblastech nežádoucí, proto je na místě jej omezovat, nehledě na ohleduplnost k ostatním lezcům – je dobré naučit se signalizovat základní povely rukama, neboť pak jsou jednoznačné, odpadá překřikování jiných lezeckých skupin, snáz se lze vystříhat omylu
- při budování nových cest se snažit upřednostňovat možnosti zakládání jištění před zaplněním cest zbytečným železem, ať už se jedná o kruhy, borháky, expanzní nýty či skoby – toto hledisko by však pochopitelně nemělo převážit nad hlediskem bezpečnostním (Na druhou stranu, cesty osazené kvalitním fixním jištěním jsou z hlediska ochrany přírody mnohdy velikým přínosem. Například v řadě oblastí se díky dobře osazeným slaňákům omezilo dolézání na skalní hrany, které patří mezi nejcennější stanoviště původních druhů)
- při zakládání postupového jištění je na místě rozhodovat se o vhodnosti použitého prostředku i z hlediska ochrany skály. Zcela pochopitelně, použije-li se kovový vklíněnec do pískovcové spáry, nejen, že v případě pádu bude poškozovat skálu, ale je velmi pravděpodobné, že jej okolní měkčí materiál neudrží, a jištění tak ztratí smysl
- k používání magnézia, bez něhož nelze mnohé extrémní cesty vůbec lézt, by se mělo přistupovat po úvaze a podle okolností – v některých oblastech (u nás zejména pískovcových) je výslovně zakázáno
- horolezci by se sami měli aktivně podílet na péči o skalní oblasti

A nakonec: nerespektování zákazů je nejrychlejší cestou k dalším zákazům!
Nerespektování podmínek stanovených v povolení k horolezecké činnosti, tolerování a přehlížení bezohlednosti vůči přírodnímu prostředí nutně povede k zpřísnění podmínek a dalšímu problematizování situace v mnoha lezeckých oblastech. Rovněž je dobré vést v patrnosti, že povolení k pohybu a k lezení platí pouze pro organizované horolezce, tedy takové, kteří se mohou prokázat platným průkazem ČHS, nebo jiné organizace UIAA. S tím souvisí i postoj k představitelům státní moci reprezentované ochranáři v terénu. Naše nevstřícnost se může vzápětí obrátit proti nám v podobě krajní nevstřícnosti orgánů oprávněných k vydání vyjímky na lezení.

Tomáš Frank, 1999

4. Pohyb horolezců v chráněných oblastech

Náš sport prakticky nelze provozovat mimo lokality požívající jistý stupeň ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (pokud se všichni neodstěhujeme na překližku). Z toho vyplývá celá řada omezení, které se k těmto lokalitám vztahují.

Nejzávažnějším omezením je v mnohých případech přímo zákaz vstupu. Horolezecká činnost by proto nebyla možná bez povolení k pohybu v některých takto striktně chráněných lokalitách. Nejedná se však o právo volného pohybu, jak si mnozí lezci toto povolení vysvětlují, ale o výjimku ze zákona, vystavenou Ministerstvem životního prostředí (MŽP), která stanovuje řadu podmínek, na jejichž dodržování je výjimka vázaná.

Udělování výjimek ze zákona č. 114/1992 Sb. vyjednává pro své členy ČHS. Na členy ČHS se tedy vztahují některé výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných území, stejně tak, jako na člena každé jiné organizace sdružené v UIAA, neboť ČHS je povinen vyjednat stejné podmínky výjimky i pro ně. Tato povinnost vyplývá z členství ČHS v UIAA.

Pokusím se stručně osvětlit, jak to s tím ”právem volného pohybu” tedy ve skutečnosti je. Uznávám, že vyznat se ve všech právních aspektech ochrany přírody je poněkud složité, a pokusím se proto být maximálně stručný. Pro pochopení omezení, která v různých chráněných územích platí, je nutné znát jejich kategorizaci: Chráněná krajinná oblast (CHKO) je, podobně jako národní park (NP), velkoplošné chráněné území (VCHÚ), které sice podléhá jistému režimu, ten se však týká především hospodářského využívání, územního plánování, nakládání s odpady apod.

Nejprve tedy k režimu pohybu a pobytu v CHKO. Volně se v CHKO pohybovat může každý. Omezení pohybu a pobytu na území CHKO se týká pouze táboření, rozdělávání ohňů či vjíždění motorovými vozidly mimo komunikace, parkoviště apod., tedy omezení, které se podle naší legislativy týká např. každého lesa. Volný pohyb se samozřejmě nevtahuje na národní přírodní rezervace, které leží na území CHKO (k tomu viz níže). Tato omezení plynou přímo ze zákona. Zákon také umožňuje orgánu ochrany přírody za určitých podmínek a z důvodu hrozby poškozování chráněného území, zejména nadměrnou návštěvností, omezit nebo zakázat vstup do první zóny CHKO (ty se však často kryjí s národními přírodními rezervacemi) nebo její části (musí  to ovšem být v terénu vyznačeno podobně, jako když se lesní správa z nějakých důvodů - šíření vztekliny, požární prevence - rozhodne zakázat či omezit vstup do lesa). Režim, který platí v chráněných území  (tedy včetně CHKO) je však dán nejen zákonem o ochraně přírody a krajiny, ale i předpisy, které příslušné chráněné území zřizují. Ty stanovují tzv. bližší ochranné podmínky. Podle zákona je v nich možno vymezit činnosti a zásahy, ke kterým je nutný souhlas. Vzhledem k tomu, že většina chráněných území byla zřízena před účinností současného zákona, lze je využít jen omezeně, často je, pro jejich nízkou slučitelnost se zákonem, nelze aplikovat vůbec. Přesto považuji za užitečné upozornit na zákaz provozovat horolezeckou činnost a výcvik vysokohorské turistiky mimo místa vyhrazená MŽP, který se vyskytuje ve vyhláškách MŽP zřizujících CHKO Broumovsko, Železné hory a Blanský les. Tyto zákazy se z výše uvedených důvodů v praxi neuplatňují.

Druhým velkoplošným chráněným územím jsou národní parky. Na našem území existují zatím tři, z nichž pro horolezce jsou zajímavá především omezení platná v Krkonoších. Režim NP se pravděpodobně i pro horolezce stane aktuálnější po vzniku NP České Švýcarsko (v době vzniku tohoto příspěvku byl již vznik schválen Poslaneckou sněmovnou). V NP je zakázáno stejně jako v CHKO tábořit rozdělávat ohně, vjíždět motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená správou NP. Vstupovat mimo značené cesty je zakázáno v celé první (jádrové) zóně NP. Vstup, vjezd a volný pohyb osob je omezen na území celého parku, konkrétní podobu tohoto omezení (tj. kdo, kam, kdy a za jakých podmínek smí apod.) stanoví návštěvní řád parku. V případě NP je tento řád obecně závazným právním předpisem (vydává se ve formě vyhlášky). Zákaz vstupu mimo  značené cesty tedy může být návštěvním řádem rozšířeno i na další místa. V případě Krkonoš se tento zákaz vztahuje na I. a II. zónu. V zimním období se zákaz vztahuje na pohyb mimo tyčové značení - to se týká i skialpinismu. Stejně tak se v návštěvním řádu stanoví, které turistické a rekreační činnosti jsou zakázány. Patří sem i provozování horolezectví, které zákon zakazuje mimo místa, které jsou k tomu vyhrazená. Která to jsou, tedy kde se v NP smí lézt se dočteme právě v návštěvním řádu (např. v Krkonoších jsou Hnědé skály, Hranostají skála, Emin kámen a Lubošské skály).

Do kategorie maloplošných chráněných území (MCHÚ) patří patří národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). Souhrnně se VCHÚ a MCHÚ označují jako zvláště chráněná území, a nespadají do nich např. přírodní parky nebo ”přechodně chráněná území”, na které se vztahuje jiný, mírnější, režim.

Vstupovat mimo vyznačené stezky je zakázáno v národních přírodních rezervacích, které mohou být uvnitř i vně VCHÚ (tedy CHKO i NP). Pohyb či vstup může být dále omezen či zakázán z určitých důvodů a za určitých podmínek orgánem ochran přírody, stejně jako je tomu u 1. zóny CHKO. To se vztahuje i na národní přírodní památky a národní parky. V NPR je  zakázáno provozování  horolezectví (vyjímky z tohoto zákazu - viz níže).

U přírodních rezervací a přírodních památek žádná omezení, která by se týkala horolezců přímo ze zákona neplynou. V obou případech však může být horolezectví činností vázanou na souhlas orgánu ochrany přírody, pokud by to předpis zřizující tuto památku stanovil.

Horolezeckou činnost v NPR (event. v NP) lze provádět na základě výjimky z již výše uvedeného zákona. Vyjímka pochopitelně umožňuje i pohyb mimo vyznačené cesty pokud je to pro cestu k nástupu nezbytné. Tuto výjimku ze zákona vydává ve správním řízení Ministerstvo životního prostředí, na základě doporučení územně oprávněného orgánu ochrany přírody (kterým jsou ve velké části případů Správy CHKO). Každá výjimka rovněž stanovuje na co, a za jakých podmínek je vydávána, přičemž porušování těchto podmínek je důvodem zahájení správního řízení vedoucí k postihu a zejména k jejímu odebrání.

A ještě jedna dobrá rada. Než vyrazíte lézt (zejména pokud to tam neznáte), informujte se (na ČHS, u správce skal, na příslušné správě CHKO či NP apod.), zda se tam lézt smí a za jakých podmínek. Dodržovat omezení daná v zákonem a podmínky výjimek ze zákona jsou v zájmu nejen nás lezců (mohli bychom o výjimky přijít), ale především přírody. A tu ke svému sportu potřebujeme. Čtěte alespoň návštěvní řády, ty mají sice podobu obecné závazného předpisu jen u NP, nicméně v ostatních případech upozorňují na povinnosti návštěvníků plynoucí ze zákona. Mívají je CHKO i některé NPR.

Při této příležitosti potěším i lezce, kteří nelezou na lokalitách požívající ”zvláštní ochranu”. Všechny použitelné šutry jsou totiž obvykle hodnoceny jako ”významné krajinné prvky” ve smyslu uvedeného zákona a jsou proto chráněny před ”poškozováním a ničením”, které však není přesně definováno.

Jen pro úplnost. Pohyb mimo chráněná území omezuje řada dalších právních norem, jako např. zákon č. 138/1973 Sb. o vodách (vodní zákon), podle kterého jsou chráněny vodní zdroje a zejména zdroje pitné vody, zákon č. 61/1977 Sb. o lesích, ale též zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Zcela mimo tyto normy, zohledňující zejména ekologické aspekty, je řada dalších. Namátkou lze jmenovat zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, či řadu vyhlášek báňského úřadu, které znemožňují pohyb veřejnosti v dalších lezecky lákavých oblastech, například lomech. A to už vůbec nehovořím o ochraně vlastnictví a vstupu na pozemky (zcela konkrétním příkladem hluboce konfliktního místa může být např. lom Chlum v CHKO Český kras. Z lezeckého hlediska přitažlivá západní stěna lomu, nejen, že se nachází v NPR Karlštejn, navíc však je na pozemku lomu, jehož nájemce – zodpovědný za zajištění bezpečnosti, se pravděpodobně pokusí zajistit do příjezdu policie každého lezce, kterého by spatřil na místních nedávno vzniklých cestách).

Martina Franková, Tomáš Frank, 1999

Tomáš Frank   [úpravy] 01:50 19.06.2002Tisk 

Reklama:


Související články:

Komentáře

Nový komentář 

 Sloučení
Tomáš sice tento dlouhý text rozdělil do čtyř samostatných příspěvků, ale já jsem ho zas spojil v jeden. Doufám, že to nijak naubralo na přehlednosti a že mi Tomáš odpustí.
Zapsal: Hop, 11:13:40 19.06.2002
 Díky, díky, díky!!!
Konečně článek od někoho, kdo nemá místo mozku vlašskej ořech a je schopen vidět i za roh, a hlavně - v souvislostech. Text jsem si pozorně přečetl /a doufám i pochopil/, ale mám obavu, že spoustě lidí nebude stát za to přečíst si věci, které by měl dávno každý znát...ale dovolím si ještě jednu poznámku k těm věčným diskuzím magi/nemagi, jištění/nejištění, zákazy/porušování: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM,KDE ZAČÍNÁ SVOBODA DRUHÉHO - Takže si važte jeden druhého a svobody přírody, ať nedopadneme jako stádo sebestředných egoistů typu "po mě potopa"

Zdravím vás a jeďte do skal - je krásně, užijte si to!
Zapsal: fiki, 11:56:28 19.06.2002
 ad. slouceni
Opustim...
Je to na Tobe :-)
Zapsal: Tomáš F., 12:28:36 19.06.2002
 haha
haha Tom chce mapu pro prispevovatele :-)) Ale je pravda, ze i takove clanky jsou potreba. Kdyz si vzpomenu na jednu navstevu Srbska, kde nejaci radoby hororlezci schvalne bastili svacu u nejakeho kraku, ktery zady ozdobili igelity a obaly ze susenek, chtelo se mi tehda na ne z nejakeho topu kricet. Ze zdravim ZuzkuT :-))
Zapsal: kamilh, 12:47:35 19.06.2002
 Kolik máte času?
Zajímalo by mne kolik lidí má dost času na přečtení takového příspěvku. Nic proti ale myslim ze kouzlo tohoto serveru je v něčem jiném.
Zapsal: Doktor, 12:21:16 20.06.2002
 si ho vytiskni
a treba precti v tramvaji
Zapsal: , 12:30:11 20.06.2002
 Tak jsem to přečetl
Docela se divím všem těmhle tahanicím. Možná je to tím, že jsem začal lozit teprve nedávno, ale je mně přece úplně jané, že na prvním místě musí zůstat příroda, přece proto lozíme ne? Abychom byli venku, v přírodě. Pokud by nám šlo o něco jiného můžem být na umělkách ve městech. Tak proč spory s ochranáři. Přece je jasný, že někam jedu tak se tam chovám tak abych neškodil a neubližoval. Nebo jsem jen optimista?
Zapsal: Johny, 12:35:14 21.06.2002
 No konečně
To bylo pěkný počteníčko.Moc ti za něj diky a doufam,že si to přečtou i ti rádoby lezci, kteří vidí jen metr před sebe a serou na všechno ostatní,hlavně když oni si užijou.
Zapsal: Kateřina, 12:03:25 24.06.2002
 Pěkný
Krásně dlouhý článek.
Obávám se však, že prase je sobec a nějáká ochrana přírody ho nezajímá, protože má snahu dělat ze své ložnice hnojniště. A ještě se tak vzdát své oblíbené, opatlané věci, jediné, která je na hnoji... přece magi korýtka !!!!
Zapsal: Dája, 19:25:51 24.06.2002
 Dobry ale....
Tome je pekny ze predlozis takovej clanek siroky lezecky verejnosti jenze mam takovej pocit ze ho dokaze precist pouze clovek kterej uz dokaze prirodu vnimat naopak ten, kterej ma pocit ze priroda je odpadkovej kos si maximalne precte nadpis.Kazdopadne jsem rad ze jsou taky lidi jako jsi ty ,aby fantazie Bidy nebyla za par let skutecnosti.
Zapsal: Dupi, 21:53:04 24.06.2002
 dlouhy...
...ja vim. Jenže se Vám všem přiznám... Když já sem stráášně línej. No a tohle sem měl napsaný v počítači a nějak sem měl potřebu tady trochu odpovědět na kdejakej ten blábol (např. pod komentářema k těm Suškám) ze kterýho přímo čišelo, že o týhle problematice většina lezoucích lidí vůbec nic neví. No a uznejte, psát článek? Dostečně informativní, stručnější atd.? Když už mám jeden hotovej?
No, taky sem to rozděloval do tří kratších (s pocitem, že pak to třeba aspoň někdo dočte po kapitolách), jako že to budou menší klády :-)
Zapsal: TomášF, 12:37:46 25.06.2002
 verejne tajomstvo
sorry ale nebudem citat vety ktore uz davno viem.
Mali ste rozdelit do viacerych kapitol aby to bolo stravitelne aj pre mna a mne podobnym. Clanky su k nicomu lebo ich cita len ten kto CHCE. Ten ktory chce
citat - o ochrane prirody. Ale ti ktory nedokazu vnimat svoje zasahy k svojej "matke" to citat nebudu.
Kazdy z nas uz len tym ze leze robi zasahy na skale
a jej okoli. Aj ked nechce. A to nie su len lezci
ale aj turisti, trampy, ludia. Najlepsou metodou
ako dat vediet tym ktori nechcu vidiet a pocut
je ist prikladom a neignorovat ich spravanie ked
sme svedkami ich pocinov. Tym so ale nechcem
povedat aby sme znizili k nasiliu lebo ich karma si
ich najde. -tak niekedy na skale-caute
Zapsal: b.f., 10:57:03 26.06.2002
 ad. verejne tajomstvo
se ti to rekne nesnizovat se k nasili. Vono na ne nic jinyho neplati!
Proste nakopat prdel a je to!
Zapsal: , 10:58:10 04.07.2002
 FYkCWmznrbtbkeZ
foh13v Really enjoyed this article post.Really looking forward to read more.
Zapsal: LDJlZmiznivMC, 12:39:42 05.06.2013
 lwSCHnkvuM
auOZiV Im obliged for the post.Really looking forward to read more. Cool.
Zapsal: nypHiUQw, 17:08:03 19.06.2013
 tITXhhBFwHxkwM
Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Will read on...
Zapsal: BnVacrSYCVQM, 09:44:23 24.07.2013
 amOArnyIuEaFBlcp
I really enjoy the article post.Really looking forward to read more. Much obliged.
Zapsal: ZTdrtUvouLs, 11:48:58 25.07.2013
 zeCXpTUdBKzazrR
IvtzeJ Thanks for the article post.Really thank you! Fantastic.
Zapsal: IJSuHhBeSpuXc, 05:54:45 04.09.2013
 AqRUFEmunNWOkCkd
9fxwD7 Really informative blog post.Really thank you! Will read on...
Zapsal: DkaamgGWASRUXbxjYm, 11:23:02 20.12.2013
 BDVZnsGGYgPhbi
YK1YHR Major thankies for the article.Really thank you! Fantastic.
Zapsal: zHiJftcER, 22:23:08 20.12.2013
 xHhmLcGgNrjylUe
CdSzjR Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Fantastic.
Zapsal: EmDTOUEqQIYEJ, 16:01:44 08.01.2014
 AInoCaKWvMMdHyAgqSw
gxvseb I loved your post.Really looking forward to read more. Keep writing.
Zapsal: WrwgCxnJmMsvK, 20:14:48 18.01.2014
 RGKnTIMQqiYTZggpyv
IPgKBH I loved your article post.Thanks Again. Will read on...
Zapsal: JaRFzWvCRC, 08:15:31 31.01.2014
 ohruMNIg
6on2Dc Thanks for the blog post.Thanks Again. Really Cool.
Zapsal: dGDLpetAthIoZnufS, 22:27:27 28.02.2014
 akGgFBBYtfrk
soGxWa Thanks-a-mundo for the blog.Thanks Again. Want more.
Zapsal: bLNhcOgPelGnw, 15:06:33 22.03.2014
 kIkjAXFoaBuRttyKZ
RdVcf8 Very good blog. Great.
Zapsal: MyTIhDOCDveDUt, 12:21:57 01.04.2014
 WhjDBvyGxlQWjogAFA
NIbogf I really like and appreciate your blog.Much thanks again. Cool.
Zapsal: UzkbONpaglfCpOnf, 13:11:03 12.05.2014
 ZPzuBoexN
cXH8wC Thanks again for the article post.Much thanks again. Awesome.
Zapsal: wnILTsZeltEUZMtjR, 20:54:39 17.06.2014
 xXcSloodNiKm
3VFsCt Thanks-a-mundo for the post.Really looking forward to read more. Awesome.
Zapsal: lIcJWvBeJJMSa, 19:56:02 03.07.2014
 FNQlTCEc
OeZoav Im thankful for the article post.Really looking forward to read more.
Zapsal: LzfVrrmZ, 03:58:20 17.07.2014
 HvvAPkkEudaTEd
Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more.
Zapsal: joaMrGVfJyCas, 08:02:05 24.07.2014
 XBtIGkIEUfCoVYPDG
Thanks-a-mundo for the post.Really looking forward to read more. Want more.
Zapsal: UsnEwJodzWV, 09:03:34 24.07.2014
 TKBUaYqYb
Say, you got a nice blog post.Thanks Again. Cool.
Zapsal: lhFbEIDmnvd, 10:03:27 24.07.2014
 cwWLevstGBtomAyXODZ
Very good blog post.Much thanks again. Keep writing.
Zapsal: bGUDrMDsSnGOIUhmfM, 11:04:35 24.07.2014
 lZphUGPkzN
Thank you ever so for you blog.Really thank you! Want more.
Zapsal: pYRZAEnPYTALAdgQQU, 12:07:28 24.07.2014
 OnyxHMgbYHBD
Im obliged for the blog. Cool.
Zapsal: NIChrKAZtt, 13:09:51 24.07.2014
 dafdLaxugYwZMupp
Thank you for your post.Really looking forward to read more. Really Great.
Zapsal: ChUzGBSVcWLXb, 14:13:14 24.07.2014
 QZucYmMjy
I loved your post. Fantastic.
Zapsal: gcxjEnmYjDwTEPmJnIe, 15:13:57 24.07.2014
 KUUaAgaUJ
Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.
Zapsal: yfSlzigCJgx, 16:16:04 24.07.2014
 iQPiHZhzYVVfwwC
I truly appreciate this post.Thanks Again. Will read on...
Zapsal: wLrIuQdpQe, 06:09:26 25.07.2014
 hNjrtOBBUuRonvHD
Very informative article. Great.
Zapsal: vvhcyZvSMfdgIxwTNmj, 09:11:35 25.07.2014
 TpDpdPuPc
Thanks-a-mundo for the blog article.Much thanks again. Cool.
Zapsal: DuwFNnMlNz, 09:00:30 26.07.2014
 olJIlUdg
I really liked your blog post. Will read on...
Zapsal: fsXcWVmvRguLLzSgQyi, 10:07:18 26.07.2014
 lrMsnrOQHXJFbFgO
Thank you for your post.Really thank you! Much obliged.
Zapsal: HnCOZMAGO, 10:22:21 26.07.2014
 WLHGJDpjNucqsQ
Im thankful for the post. Keep writing.
Zapsal: cdFVkTVWdMLszkBL, 11:18:36 26.07.2014
 coYSeuzWkfWAqJJ
Awesome blog post.Thanks Again. Keep writing.
Zapsal: foLpLdngi, 12:23:10 26.07.2014
 ZtELrwxHPflK
Wow, great post.Really thank you! Awesome.
Zapsal: SnkbwXaeGfgDSuRZH, 13:09:08 26.07.2014
 mEogvDEnGsT
Say, you got a nice article. Great.
Zapsal: GMVLsVrW, 13:32:46 26.07.2014
 uFeKJpBqoCoOINIJIU
A round of applause for your post. Great.
Zapsal: vasQEryqhWBL, 14:37:30 26.07.2014
 YGGAYLRdnPtSpzE
Great, thanks for sharing this article post.Really thank you! Fantastic.
Zapsal: kWyCgDCHgcESmjFg, 15:45:54 26.07.2014
 hcSCaCMB
I cannot thank you enough for the blog.Thanks Again. Will read on...
Zapsal: qsoHUBMeR, 15:53:38 26.07.2014
 vBREqxBgNWNDGuNnE
Very informative post.Much thanks again. Much obliged.
Zapsal: urTQxIPTUX, 16:56:51 26.07.2014
 HsJeVZvN
I think this is a real great post.Much thanks again. Awesome.
Zapsal: ChrHVZakSoOSfvSiTF, 18:08:35 26.07.2014
 qbTsCGTh
A big thank you for your article.Thanks Again. Want more.
Zapsal: uabPYHIUvBQbaLNwfev, 18:41:28 26.07.2014
 PejmvuUkMmTvi
Thank you for your article post. Awesome.
Zapsal: XFhOZfcAGWHH, 19:19:34 26.07.2014
 iaGyGnAJs
Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Fantastic.
Zapsal: zceQhnOI, 21:30:45 26.07.2014
 JzijkClLC
Really appreciate you sharing this post.Thanks Again. Will read on...
Zapsal: iuSQcnmaTNR, 00:14:52 27.07.2014
 spEapPNspQCCZjsA
I appreciate you sharing this post.Thanks Again. Fantastic.
Zapsal: oZuGcENzMlQfIVtnHF, 00:19:40 27.07.2014
 kXPLPaycQTNLOhCUZC
Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Fantastic.
Zapsal: FasJQSfyJOyC, 01:27:03 27.07.2014
 HETPtWLHnMlD
Major thanks for the article post. Will read on...
Zapsal: GPHJeLPXVSAv, 03:16:20 27.07.2014
 PjYuiJfYWQmR
Say, you got a nice blog article.Thanks Again. Much obliged.
Zapsal: bjnfagmjLLGc, 06:08:12 27.07.2014
 bPHxlrMguRGS
Major thanks for the blog.Really looking forward to read more. Awesome.
Zapsal: JEadvCwYfX, 09:02:04 27.07.2014
 cWoHYILPtuhAQp
Appreciate you sharing, great blog article.Thanks Again. Much obliged.
Zapsal: YBPHhiOe, 11:55:50 27.07.2014
 BXwStPtrwauvaW
Im obliged for the article.Thanks Again. Will read on...
Zapsal: MOUEUPjlkEkpOqkyxEd, 13:32:08 28.07.2014
 QzXuSAee
Really informative blog article.Much thanks again.
Zapsal: dLPGoWuBYgG, 14:46:04 28.07.2014
 vitACwQKcekNHK
Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Cool.
Zapsal: WiuGTOQrAHhmEx, 15:59:53 28.07.2014
 rJXgKoZA
Hey, thanks for the blog article.Much thanks again. Awesome.
Zapsal: INRlklKPkthNF, 17:17:53 28.07.2014
 YdTBEmyXJIuAhYOuy
Really appreciate you sharing this blog article.Really thank you! Much obliged.
Zapsal: OZgcmXJBTHmzG, 18:30:18 28.07.2014
 NRoCzSwLXoXADwe
Awesome post.Much thanks again. Will read on...
Zapsal: dVdPGTfAyqCLLefu, 19:44:13 28.07.2014
 SXHjexqJ
Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Awesome.
Zapsal: hRwMXgrtTwVMNUjhnDE, 21:02:12 28.07.2014
 VoIzQWQqTfYFejyqzH
Very good article.Thanks Again. Will read on...
Zapsal: uSmtTYQkpZVqompTM, 10:23:18 31.07.2014
 EwoJyIjLhNUYzOqBEPi
Thanks so much for the post.Much thanks again. Really Cool.
Zapsal: KRGcyITjDzU, 11:12:50 31.07.2014
 TxHrbJjyoNO
Say, you got a nice blog.Much thanks again. Will read on...
Zapsal: PcpHXRJPH, 11:32:41 31.07.2014
 HyhLESYPmHTN
I really liked your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.
Zapsal: cwCdYnJgJRkFjBkbgP, 12:53:20 31.07.2014
 DJYudKxpNui
Thank you for your blog.Really thank you! Much obliged.
Zapsal: oTcLMbGToQiOtcIdi, 14:12:38 31.07.2014
 SBEXPIvNE
I loved your article post.Really looking forward to read more. Fantastic.
Zapsal: sQsgpJURhAxwcP, 14:14:15 31.07.2014
 lBqAEiyKILIgb
I am so grateful for your blog article.Thanks Again. Awesome.
Zapsal: AacOAzASpJZQFi, 15:33:26 31.07.2014
 aJBzcBdDZFegXLIT
A round of applause for your post.Really looking forward to read more. Much obliged.
Zapsal: jWcJpdAHJQwTB, 16:53:02 31.07.2014
 YWtgGzfg
Really informative blog post.Really thank you! Cool.
Zapsal: QELtLDXwtaXSkQLxT, 18:14:33 31.07.2014
 YTrWrxNkbVIPouoFnYE
Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Want more.
Zapsal: myFLOsdYq, 19:26:38 31.07.2014
 MUQcYAqE
Enjoyed every bit of your post.Much thanks again. Will read on...
Zapsal: DXIiDkuhDEZPbsqlOD, 19:33:58 31.07.2014
 AaiQXDcAJAYsc
Thanks again for the article.Really looking forward to read more.
Zapsal: ZOZBzBJZIsZCySjb, 19:35:07 31.07.2014
 CAwQOiTnZw
Major thankies for the article post. Much obliged.
Zapsal: rbekDKLbMJNCduTVmxq, 20:49:01 31.07.2014
 DTlmWLuonlvHIohRMx
Im thankful for the article.Thanks Again. Will read on...
Zapsal: lKsBYRLZwUBxL, 01:17:55 01.08.2014
 vQevYIwCHTdvM
Im obliged for the article.Much thanks again. Great.
Zapsal: tYEciOnHzIbA, 01:46:26 01.08.2014
 ffXvLqQdxnhjuGo
Appreciate you sharing, great article post.Really thank you!
Zapsal: OtVGdMRZnqUQtSwbXH, 09:45:46 01.08.2014
 DLMTOdmbzrCTE
Thanks again for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.
Zapsal: CpnqnLbGUwo, 12:50:16 01.08.2014
 nVfKdqeBkorT
A big thank you for your blog.Thanks Again. Really Cool.
Zapsal: WHSAHpAzGNyLKpuqtvD, 15:53:14 01.08.2014
 XxhlQxONF
Y387Wv Thank you ever so for you blog post.Really looking forward to read more. Want more.
Zapsal: RwlwbQNaCign, 17:10:16 01.08.2014
 mzpnQmciqcpksY
I cannot thank you enough for the blog article.Thanks Again. Cool.
Zapsal: hvZfSWbV, 18:56:40 01.08.2014
 XMhWOXKEIEToiJpY
Say, you got a nice article.Really thank you! Really Great.
Zapsal: wgMwHEHUh, 22:09:20 01.08.2014
 fFeZKeEsXuEkLdZzFif
I value the blog post.Really thank you! Awesome.
Zapsal: OCBGuGFyoeRiuntES, 01:18:35 02.08.2014
 PtDzubWJ
Major thankies for the article post.Really thank you! Will read on...
Zapsal: dcvaGijtyAMTWts, 04:20:40 02.08.2014
 MalYOyaML
I truly appreciate this post. Great.
Zapsal: cOUGKTDxdHhh, 07:20:17 02.08.2014
 TsShrjmgDqORR
I value the blog article.Thanks Again. Cool.
Zapsal: okifvEQvRZCntU, 10:25:42 02.08.2014
 UYOZYYYIeffuRZeIKJ
I loved your article post.Really thank you! Want more.
Zapsal: OMuVBBGXmq, 13:35:03 02.08.2014
 iBHHNnxkTEpFE
wow, awesome article post.Much thanks again. Great.
Zapsal: wWQruZPVfEYmjT, 20:17:22 02.08.2014
 oSKcAYgxKoR
Thanks for the article post. Much obliged.
Zapsal: LtKZDHnyvTlAQ, 23:22:16 02.08.2014
 AvTSxxAEPUp
Enjoyed every bit of your blog.Much thanks again. Fantastic.
Zapsal: gywKdxZyvYVLnzNuAg, 02:25:20 03.08.2014
 TGCZLynNvzyBLouIJ
Im grateful for the article. Fantastic.
Zapsal: KuWwegTpBBHu, 05:27:52 03.08.2014
 pvjxuuaAZoOWrcSbmB
A big thank you for your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.
Zapsal: WSTiHGMCHAMDVXBirD, 08:31:20 03.08.2014
 LgVGRLNjTAbsrevwn
Thank you ever so for you article.Really looking forward to read more. Really Great.
Zapsal: yFXJPkeRzu, 09:34:49 03.08.2014
 KewCOJxZSqRdgOtFkye
wow, awesome post.Thanks Again. Really Great.
Zapsal: lRjUJqmNnBNZZcmXin, 10:58:15 03.08.2014
 pkCzJRABtgYz
Really enjoyed this blog.Thanks Again. Really Cool.
Zapsal: bglFtLtEpjLf, 11:39:45 03.08.2014
 wBYSUAHeFbMuRLBZHTH
I truly appreciate this blog post.Thanks Again.
Zapsal: hIWrXqrQh, 12:26:28 03.08.2014
 wuVaHeDgjBidMqFX
Major thankies for the blog article.Really thank you! Keep writing.
Zapsal: keBZdZybI, 13:52:49 03.08.2014
 qPTTppnyLWOiqTaBp
A round of applause for your blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.
Zapsal: cCrzGpLnumbIas, 14:48:09 03.08.2014
 JmjtaQZS
Thanks again for the blog. Keep writing.
Zapsal: gdOIVFJhB, 15:11:36 03.08.2014
 CRnnPABA
Looking forward to reading more. Great blog.Really thank you! Really Cool.
Zapsal: VCQipwIkEokgF, 17:55:34 03.08.2014
 nxfCqGvz
I really enjoy the article post.Much thanks again. Really Cool.
Zapsal: yQtfoREwKVNnTdL, 21:00:11 03.08.2014
 OARDGntBBtLDIkROvDz
Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Much obliged.
Zapsal: XvYWfiGWoNbKSfRWJO, 00:04:50 04.08.2014
 VPxbdsCLb
Major thankies for the article post.Thanks Again. Really Cool.
Zapsal: LmvrXJufGBUPZLdFwF, 05:34:22 04.08.2014
 dLkLPbrHErgP
Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Awesome.
Zapsal: abpGGgbjVziXKZLAQw, 06:10:00 04.08.2014
 pHnfZXCx
Thank you for your article.Really thank you! Keep writing.
Zapsal: obXBHZEGhoJVeB, 13:17:50 04.08.2014
 KVWudSARL
Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Cool.
Zapsal: JkwbySETfGdjJ, 16:14:58 04.08.2014
 AkAFmxMuQohZpvUXU
Very neat article.Really thank you! Much obliged.
Zapsal: vpxkLlbuoaQeC, 10:35:07 06.08.2014
 LpQKLoZo
Enjoyed every bit of your article.Thanks Again. Much obliged.
Zapsal: fbSbjzuglbfhGc, 13:34:01 06.08.2014
 oGWLOjZo
Enjoyed every bit of your blog.Much thanks again. Really Great.
Zapsal: BklCuOImkLLTbFoR, 09:27:55 07.08.2014
 jqMDlTfg
Thank you for your blog post. Cool.
Zapsal: HtOLrGHFcxMCaySaYE, 12:33:00 07.08.2014
 EGqqnMTyNWH
I loved your blog.Really thank you! Cool.
Zapsal: wDVycRGPw, 15:32:31 07.08.2014
 aequhkQcHQ
Great article post.Thanks Again. Cool.
Zapsal: LxpJYRUbKAfAVY, 18:47:58 07.08.2014
 kgiRDKxtGJQuFOPEjw
Thank you ever so for you blog article.Really thank you!
Zapsal: pgrimzFLtFNmjB, 22:01:34 07.08.2014
 syAIFHDIjoadW
KFeVUp There is noticeably a bundle to identify about this. I believe you made some nice points in features also.
Zapsal: YurruvHDxfcaYxXyatg, 18:55:01 23.11.2014
 dvDLvtgRhrxErSkJeyK
Y4PdJD You made some first rate factors there. I looked on the web for the problem and found most people will go together with along with your website.
Zapsal: PetDmWGINf, 02:26:54 05.02.2015
 LtRwaINxRHp
2LfDls Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include almost all vital infos. I would like to see more posts like this.
Zapsal: wwKuXHVRAQoBzWFV, 04:30:34 06.05.2015
 nhylZfkWIylj
dx24iF Thanks again for the article.Thanks Again. Awesome.
Zapsal: ejCjyzBKP, 01:28:32 10.06.2015
 djihDPRjUKOTznBBua
ryjlTa I really enjoy the blog article.Really looking forward to read more. Great.
Zapsal: NciUMZPCygOfu, 18:59:17 01.07.2015
 gYlSOmZbr
OZiJ5D Richard Goozh What are the most popular blog sites in the Philippines where I can submit my blogs for others to read?
Zapsal: ykkZDqFdKCUZP, 16:06:23 03.08.2015
 hgHCIDEnQpPsnreVR
kcpSm4 It as hard to find experienced people about this topic, however, you sound like you know what you are talking about! Thanks
Zapsal: VOsoYUJhkCDNiX, 01:21:13 03.09.2015
 GZAQPSkVQUYxJf
nBVrjZ What as up colleagues, I am for a second time at this place, and reading this post related to Search engine optimization, its also a nice article, therefore keep it up.
Zapsal: HxYkyvsY, 17:06:51 28.09.2015
 MVWQUsPiijBdaveaYN
4C4fxa Wow, great article post.
Zapsal: dIJuJJUMBz, 01:10:36 16.10.2015
 dScrcynZoNhwCbk
vGYYmb Really informative article.Really thank you! Will read on
Zapsal: kjondAaCxjOkpIL, 08:26:26 17.10.2015
 YJtiGgnN
KOHAcB Wow, great article.Really looking forward to read more. Really Cool.
Zapsal: dgwAgIHzGXbxkDFp, 19:39:48 09.11.2015
 KXHwfyoDNgnh
wWKEaE Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.
Zapsal: mqiJhDfvG, 12:14:59 28.11.2015
 qpFSEEAZUzXVNFRv
f6QUTp
Zapsal: EcLXzEQBDA, 05:16:20 01.01.2016
 ccIwLPiPaSE
79EsVp Very good article! We are linking to this particularly great post on our website. Keep up the great writing.
Zapsal: xQdmuHCPFMJB, 00:04:09 01.03.2016
 qyturutdugjSL
GZwhyh I really liked your article.Much thanks again. Fantastic.
Zapsal: oROaBNtvsOaUHxoZLA, 22:45:37 30.03.2016
 QjslHrLQyuIi
U2CMeD to read through content from other authors and use something from their websites. My webpage Eugene Charter Service
Zapsal: BMlZNuLxhx, 10:57:33 06.04.2016
 xfWEegDt
I value the post.Really thank you! Keep writing.
<!-- 37.233.27.142/ -->
Zapsal: sHDEmFQrgmIdCMs, 01:47:43 14.05.2016
 rNVHTxZBabvuAUhUUo
pnrZKO Well I truly enjoyed studying it. This article provided by you is very useful for good planning.
<!-- 37.233.27.142/ -->
Zapsal: XaqvvnoeRcfIbsX, 04:04:50 06.07.2016
 FjAaIlMqeYWIElD
w2rjCU Im thankful for the blog article.Much thanks again. Awesome.
<!-- 37.233.27.142/ -->
Zapsal: wONYjDOZvtZPte, 16:03:16 03.08.2016
 aMOqWCcw
r4Xakx Yay google is my world beater aided me to find this outstanding site!.
<!-- 89.28.10.242/ -->
Zapsal: unMRMFYKU, 09:19:19 26.10.2019
 aOybWDqjCOB
lPhHwC Looking forward to reading more. Great blog.Much thanks again. Really Great.
<!-- 89.28.10.242/ -->
Zapsal: VrhtMfycmcDr, 21:34:59 07.11.2019
 JarrodCrelm
Good article and so much comment spam 0_o
<!-- 5.167.15.117/ -->
Zapsal: r i c k y . a l b e r t o @ g m a i l . c o m, 08:52:35 09.01.2020
 effects
Quality articles is the main to invite the users to pay a quick visit the website, that’s what this website is providing.
<!-- 5.167.12.148/ -->
Zapsal: r i c k y . a l b e r t o @ g m a i l . c o m, 17:09:35 15.01.2020
 eridanuspills.com
Hey, thanks for the article. Cool.
<!-- 5.167.13.105/ -->
Zapsal: r i c k y . a l b e r t o . r i c a r d o @ g m a i l . c o m, 10:20:47 19.01.2020
 eridanuspills.com
I really like reading through a post that can make people think. Also, thanks for allowing me to comment!
<!-- 5.167.12.24/ -->
Zapsal: r i c k y . a l b e r t o . r i c a r d o @ g m a i l . c o m, 23:11:53 31.01.2020
 goodways.site
Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design. He profits most who serves best. by Arthur F. Sheldon.
<!-- 5.167.15.210/ -->
Zapsal: r i c k y . a l b e r t o . r i c a r d o @ g m a i l . c o m, 06:21:49 12.03.2020
 kunospflTEyq
mC7w59 You understand a whole lot its almost hard to argue with you
<!-- 89.28.10.242/ -->
Zapsal: bfEvzLexDJrKgI, 09:16:10 26.03.2020
 kENCYyMCFutPag
With a Nike authentic nike jerseys Styles. authentic nike
<!-- 89.28.10.242/ -->
Zapsal: OqUXbTxkBqEEyLiE, 20:09:15 09.06.2020


 Vložení nového komentáře 
Název
Jméno
Email
Text

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
 Foto dne:

Linkes Trumm, 9+/10-
 Databáze cest:
Všechny cesty (148588)
Top cesty v ČR
Top bouldery v ČR
Nejnovější cesty:
GotRock 7b+ El Rio
El Diedro Guanche 7b+ El Rio
El Enterado 7a El Rio
Dinamic Girl 6c El Rio
El Conejito Mimi 7c Sierra Helada
Nově komentované:
Vlevo Od Ireniny 6 Srbsko
Fragole 7c+/8a Comano
Yarpen Zigrin 7A Divoká Šárka
Yarpen Zigrin 7A Divoká Šárka
Pražáci Nezablouděj... 7A+ Kralupy Nad Vltavou

 Nově v diskusi:
Re: Boľavá päta | Re: Povolené objekty CHKO Labské pískovce | Re: Povolené objekty CHKO Labské pískovce | Re: Boľavá päta | Re: Boľavá päta | Re: Boľavá päta | Re: Boľavá päta | Boľavá päta | Re: Povolené objekty CHKO Labské pískovce | Bob Mrozek |

 Nové komentáře:
Re: tady je zas chytraku | tady je zas chytraku | Re: Lavina | Re: Kdo za to může???? | Re: Velký Kotel | Re: pro Standa Holec | Re: Velký Kotel | Re: cenzor | Re: Lavina | Re: Lavina |

 Kde to vře:
Adam Ondra: zamyšlení nad etikou lezení s nákoleníky (60)
Po pádu laviny v Jeseníkách zahynul skialpinista (56)
Video: Pády do vlastního jištění (53)
Video: Martin Stráník přelézá nový boulder 8B+ za chumelenice (37)
Video: Mníchove skaly - Čupiaci tvor (22)
Kolem Skal! - 14. Štramberk (17)
Nepálci oznámili 1. zimní výstup na K2, dosud v zimě nezlezenou (14)
Nová povolení lezení pro Bořeň a Váňův kámen (7)
Adam Ondra rozebírá svůj neúspěch v Perfecto Mundo 9b+ (4)
Štěpán Volf dává své první 9a (4)

 Nově v inzerci:
Desky prekližka | Prodám skialp. boty | ADAPTER | Prodám expediční boty | Lavinový set na půjčení | Deuter Aircontact 75+10 | Lezecké cepíny Black Diamond,Stubai | Mačky Raveltik Phantom II | Dámská péřovka | Skialp boty Scarpa Vector 270 mondo |

 Anketa:
Chcete se nechat očkovat proti Covidu?
 Ano, co nejdříve to půjde 
 90 
 Ano, pokud to bude nutné 
 43 
 Ještě jsem se nerozhodl 
 22 
 Rozhodně ne 
 43 

 Návody:
Jak psát na lezce ...
Lezecké mapy

 Partneři:
Treking.cz

 lezec  diskuse  ankety  odkazy  průvodce  fotky  video  *rss*  ochrana osobních údajů       ceník reklamy Energy Cloud   NetPro systems, s.r.o.